SE

Hjärnkoll p? skolan ? ny bok av Martin Ingvar och Gunilla Eldh

I Hjärnkoll p? skolan förklarar Martin Ingvar och Gunilla Eldh hur viktigt hjärnans belöningssystem är för barns vilja att lära och förm?ga att utvecklas. De beskriver bland annat hur miljöfaktorer som mat, sömn, stress och fysisk aktivitet p?verkar inlärningen. Boken tar ett helhetsgrepp p? hjärnans betydelse för livet i klassrummet och ger konkreta tips för lärare och föräldrar hur man kan ge barn och unga goda förutsättningar i skolan.
Boken sammanfattar ny skolforskning som bland annat visat hur viktig läraren är för att eleverna ska lyckas i skolan. Författarna lyfter fram det sociala kontraktet mellan lärare och elev som kärnan i all inlärning. Det gäller inte minst det växande antal barn och ungdomar som har läs- och skrivsv?righeter och andra inlärningsproblem. I Hjärnkoll p? skolan f?r du veta vad man kan göra för att f? med alla p? t?get och vad pedagogiken har att vinna p? att möta neurovetenskap och beteendevetenskap.
Hjärnkoll p? skolan är en lättillgänglig sammanfattning av det som p?verkar inlärningen. Den inneh?ller positiva och inspirerande exempel p? hur man som lärare och förälder kan hjälpa barn och unga att f? ut det bästa av skoldagen.
Om författarna
Martin Ingvar är professor vid Karolinska institutet. Han har som hjärnforskare och debattör intresserat sig för hur aktuell forskning inom neuro- och kognitionsvetenskap kan stötta barns lärande. Gunilla Eldh är frilansjournalist och författare med inriktning p? populärvetenskap och folkbildning. Författarna har tidigare skrivit flera böcker om v?r tids stora folkhälsoproblem, s?som Hjärnkoll p? vikten (2010/2012) och Hjärnkoll p? värk och smärta (2012).
Under Bokmässan i Göteborg medverkar författarna i seminariet Hjärnkoll p? skolan, fredag 26 september kl 13.00.
Kontakt
För att komma i kontakt med författarna, vänligen kontakta Mimmi Wernman, [email protected] eller telefon 0730384624. För mer information fr?n förlaget, kontakta Agnes Notini Zachrison, [email protected] eller telefon 0709400810, eller Sanna Wallin, [email protected] eller telefon 0765468693.

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: [email protected]
Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och l?ngsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändam?let i v?r stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta v?r utgivning och v?rt överskott bidrar.03800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bio Cosmopolite   #Brandbergen Centrum Jungfruns   #Jordbrofilmen Alla   #Rainer Hartlebs