Hög kvalitet för distriktssköterskeutbildning

M?nga av landets distriktssköterskeutbildningar ifr?gasätts men Högskolan Kristianstads Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska och magisterexamen i omv?rdnad har genom Universitetskanslersämbetet f?tt kvitto p? att de h?ller hög kvalitet.

I denna utvärderingsomg?ng d? Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har granskat landets olika Specialistsjuksköterskeexamen och generella examina p? avancerad niv? i v?rdvetenskap och omv?rdnad har Högskolan Kristianstad klarat sig väldigt bra. Av de 134 utbildningar som bedömts har 79 ifr?gasatts och f?tt bristande kvalitet. Högskolan Kristianstad är en av de f? som h?ller hög kvalitet p? sin yrkesexamen till distriktssköterska.
? Det är verkligen jätteskönt att f? ett s? bra omdöme, det känns som att vi förtjänar det, säger Pernilla Ny, som fr?n januari i ?r är ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Högskolan Kristianstad.
Pernilla Ny nämner sin företrädare Eva Clausson och andra kollegor och ger dem en eloge till en s? väl genomförd utvärdering. Alla examensm?l p? b?de Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska och magisterexamen i omv?rdnad vid Högskolan Kristianstad har hög m?luppfyllelse.
? Att h?lla en hög kvalitet och balans mellan b?de de akademiska och de kliniska delarna i utbildningen är en konst ? och det har vi lyckats med, säger Pernilla.
Av de utvärderade distriktsköterskeutbildningarna har bedömargrupperna som best?r av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare gett tv? utbildningar omdömet mycket hög kvalitet, sex hög kvalitet och 13 har f?tt bristande kvalitet. Bedömningarna bygger p? studenternas examensarbeten, lärosätenas självvärdering, enkäter till tidigare studenter, studenternas erfarenheter av hur väl utbildningarna n?r m?len och platsbesök.
? Genom självvärderingen fick vi möjlighet att verkligen syna utbildningen och dess upplägg i sömmen. Trots att vi har f?tt ett bra betyg för v?ra utbildningar s? finns det alltid n?got att jobba med och förbättra, säger Pernilla Ny.
Det är idag upp?t 25 studenter som p? heltid läser Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad. Eftersom det r?der en stor brist p? specialistsjuksköterskor, med alla dess inriktningar, är de färdigutbildade väldigt eftertraktade p? arbetsmarknaden. Söktrycket till Högskolan Kristianstads distriktsköterskeutbildning har ocks? varit högt de senaste ?ren och det är en hög genomströmning, det vill säga att de flesta studenter tar ut sin yrkesexamen.
För mer information kontakta: Stefan Hellmer, sektionschef HS, 070-259 71 82 eller Pernilla Ny, ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningarna, 072-733 26 59.
Läs om hela utvärderingen p? UKÄ:s webbsida.
Läs mer om: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Kristianstad.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

1000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top