SE

Hög kvalitet för utbildning i idrottsvetenskap

Utbildning som leder till en kandidatexamen i ämnet idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet h?ller en hög kvalitet. Det visar den senaste utvärderingen fr?n Universitetskanslerämbetet (UKÄ).
– Det är ett glädjande besked, vi driver ett fortlöpande arbete för att höja kvaliteteten inom alla v?ra utbildningar och de här utvärderingarna använder vi för v?r fortsatta kvalitetsutveckling, säger Susanna Öhman, dekan.
UKÄ har granskat alla högre utbildningar i landet som leder till en examen inom ämnet idrottsvetenskap. Utvärderingarna har ett särskilt fokus p? uppn?dda studieresultat och utvärderar i vilken m?n resultaten svarar mot de uppställda examensm?len. Studenternas självständiga arbeten är därför en stor del i utvärderingen.
– Vi har m?nga kompetenta lärare och forskare inom omr?det idrottsvetenskap. V?r grundutbildning är gedigen och väl förankrad i forskningen. Det tror jag är n?gra väldigt viktiga framg?ngsfaktorer för att skapa en god kvalitet i utbildning, säger Ylva Fjell, studierektor.
Utbildningarna inom ämnesomr?det är knutna till den forskning som drivs inom hälsovetenskap samt vid Nationellt vintersportcentrum i Östersund, där forskarna samarbetar kring förbättrad träning och prestation inom prestationsidrott samt fysisk aktivitet och hälsa.
En omfattande internationell forskningsutvärdering, ARC13, som genomförts vid Mittuniversitetet har visat p? en excellent kvalitet i den forskning som bedrivs vid Nationellt vintersportcentrum.
Idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet ges som frist?ende kurser upp till kandidatniv? och i Idrottsvetenskapliga programmet. En utbildning inom idrottsvetenskap ger en bred grund för kvalificerad yrkesverksamhet inom idrottsverksamhet och inom hälso- och sjukv?rd.
Bakgrund UKÄ:s kvalitetsutvärderingar
Universitetskanslersämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag, men framförallt studenternas självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre niv?er; mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska följas upp inom ett ?r.
Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomg?ngar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.
Kontakt:
Ylva Fjell, studierektor, 063-16 56 39, e-post: [email protected]
Susanna Öhman, dekan, 070-667 54 85, e-post: [email protected]
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hej Skolan   #Med Majemaf   #VD   #Weronica Halld