Höga kunskapsresultat bland Vittras niondeklassare

Nästan nio av tio elever p? Vittraskolorna n?r m?len i samtliga ämnen. Drygt nio av tio blir behöriga till gymnasiet. Resultaten, som är för 2014, ligger en bra bit över tidigare ?rs rikssnitt.
? Vi har dessutom ökat fr?n 2013, utvecklingen g?r ?t helt rätt h?ll. Vi har fokuserat p? att höja kunskapsniv?n och p? en systematisk uppföljning av varje elev, säger Susana Olsson Casas, VD p? Vittra.
Vittras m?luppfyllelse l?g 2014 p? 86,4% och 92,6% av eleverna som gick ut nionde klass i v?ras n?dde gymnasiebehörighet. Meritvärdet ligger p? 232, en ökning fr?n föreg?ende ?rs siffra p? 225.
? Det här är visserligen bra siffror, men vi har fortfarande en bit kvar till m?let att lyckas med varje elev och vi är inte nöjda förrän vi n?r det m?let. säger Susana Olsson Casas.
En viktig orsak till de goda resultaten är att arbetslagen p? skolorna följer upp varje elevs kunskapsutveckling och skapar de förutsättningar som behövs för att kunna ge kontinuerligt stöd och rätt insatser ocks? för de yngsta eleverna.
? Uppföljning är en viktig del i den utvärdering, analys och utveckling av undervisningen som bidrar till att elever lyckas med sina m?l, säger Susana Olsson Casas.
Vittraskolorna strävar ocks? efter ett brett erfarenhetsutbyte mellan de 26 skolorna.
? Vi arbetar aktivt med att lära av varandra och bli ännu tydligare med hur vi som organisation arbetar för högre kvalitet. Kunskapsresultaten är ett kvitto p? att vi är p? rätt väg här.
Vittraskolorna ing?r i Nordens största skolkoncern AcadeMedia som har cirka 80 grundskolor.
För mer info, kontakta:
Susana Olsson Casas, VD, 070 2223077, [email protected]
Daniel Eskilson, vice VD, 073 365 00 52, [email protected]

Med starkt engagemang och pedagogik i framkant lockar vi fram nyfikenheten hos v?ra barn och elever. Det skapar trygga individer, goda kunskapsresultat och ett livsl?ngt lärande. Vittra är en idédriven organisation och finns p? 26 platser i Sverige, fr?n Malmö i söder till Upplands Väsby i norr.

1364300Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top