Högskolan i Bor?s f?r prestigefylld finansiering

35 miljoner kronor och 15 nya doktorandtjänster under fyra ?r. Det är det positiva resultatet av att Textilhögskolan beviljats en mycket stor och prestigefylld forskningsansökan.
?Det är en bekräftelse p? hög kvalitet, konstaterar Björn Brorström, rektor för Högskolan i Bor?s.
Ansökan har gjorts inom det internationella nätverket ArcInTex där Högskolan i Bor?s är initiativtagare och koordinator. Nätverket inriktar sig p? att länka samman arkitektur, textildesign, modedesign och interaktionsdesign och är vid högskolan en del av Smart Textiles internationalisering.

?Det är mycket glädjande att nätverket och forskningsprogrammet ArcInTex nu f?tt finansiering inom Horizon 2020, säger Björn Brorström, rektor för Högskolan i Bor?s. Det är ett starkt och viktigt nätverk som betyder mycket för v?r fortsatta utveckling av omr?det textil och mode. Finansieringen och den mycket positiva bedömningen av ansökan är en bekräftelse p? hög kvalitet.

15 nya doktorander
Tillsammans är det sex universitet och tv? företag i Europa som samarbetar inom forskningsprogrammet och som nu beviljats pengar ur det mycket prestigefyllda EU- programmet ?Marie Skłodowska-Curie actions?. Pengarna ska g? till att anställa 15 nya doktorander inom nämnda forskningsomr?den och de kommer sedan att cirkulera mellan de olika universiteten under fyra ?rs tid. Högskolan har lämnat in ansökan som koordinator för nätverket av institutioner och företag.

Start i januari
?Det är en spännande utmaning och som kommer innebära att vi flyttar fram v?ra positioner, konstaterar rektor Björn Brorström. Det kommer fler ansökningar fr?n nätverket och nu är vi verkligen med.
Efter att projektet nu f?tt en lyckad bedömning kommer samtliga deltagare att bjudas in till en kontraktsberedning med EU-kommissionen och g?r allt som planerat kommer projektet att starta i januari 2015.

Fakta:
ArcInTex är ett europeiskt nätverk med inriktning p? arkitektur, interaktionsdesign och textil design. Syftet är att utveckla tekniker, metoder och designprogram som ska ge oss nya perspektiv när det gäller alternativa sätt för boende och livsstil i framtiden.
De universitet och företag som samarbetat inom den forskningsansökan som beviljats är:
Heriot-Watt University, Edingburgh
Royal College of Art, Storbritannien
TUE, Holland Vilnius Academy of Art, Litauen
Universität der kunste, Tyskland
Philips, Holland
Ludvig Svensson AB, Sverige
Nedanst?ende företag kommer att upprätta plats för doktoranderna för att delta i respektive företags produktutveckling inom ramen för sin forskning.
Audejas UAB, Litauen
Heatherwick Studio, Storbritannien
Haworth Tompkins, Storbritannien

———————————–
Högskolan i Bor?s bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt v?rdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.
Högskolan i Bor?s försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas v?ra studenter nära arbetslivet. Vi satsar p? problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. V?ra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Bor?s har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre omr?den: biblioteks- och informationsvetenskap, resurs?tervinning samt textil och mode.
Bifogade filer
3000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top