SE

Högskolan i Gävle tvingas tacka nej till m?nga av de sökande

– Höstens antagning är nu klar och bland dem som sökt till v?ra program och kurser kan vi anta 32 procent. Det innebär att det blivit ännu sv?rare att komma in vid Högskolan jämfört med rekordhösten 2013, säger verksamhetsstrateg Erika Rosen.

Rekordhögt söktryck
10 300 behöriga sökande har som första val sökt till höstens program och kurser vid Högskolan i Gävle. Det är en ökning med 10 procent jämfört med rekordhösten 2013. Totalt sökte 31 600, ocks? det en stor ökning med 22 procent.
Till högskolans programutbud antas 2 100 personer vilket innebär att Högskolan tvingats tacka nej till 48 procent av de förstahandssökande. De program där lägst andel av de sökande kan antas är:
Förskollärarprogrammet (distans)
Kandidatprogrammet i utredningskriminologi
Socionomprogrammet
Ekonomprogrammet (distans)
P? samtliga dessa program kan mindre än 20 procent av de förstahandssökande antas.
Vi borde enbart glädjas
– Söksiffrorna visar ?terigen med eftertryck att vi är mycket attraktiva för framtidens studenter. Vi är en av de mest efterfr?gade högskolorna i Sverige idag, och det borde ju vara enbart glädjande, säger Per-Arne Wikström samverkanschef vid Högskolan i Gävle.
– Men frustrerande nog tvingas vi att stänga ute s? m?nga och detta i en region som har s? stora behov av framtidstro och kompetenshöjning. Vi riskerar att förlora en generation unga människor som efterfr?gar högre utbildning men som inte har möjlighet att ta del av den.

För mer information, v v kontakta:
Erika Rosén, verksamhetsstrateg, 026-64 82 30 eller 070-191 38 45
Per-Arne Wikström, samverkanschef, 026-64 87 03 eller 070-649 87 03

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy