SE

Högskolan Kristianstad är ett av f? lärosäten med hög kvalitet

B?de Högskolan Kristianstads speciallärar- och specialpedagogutbildning h?ller hög kvalitet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet i sin senaste utvärdering.

Enbart fyra av landets nio lärosäten som ger speciallärarexamen h?ller hög kvalitet. En av dem är Högskolan Kristianstad. Resten ifr?gasätts och brister i sin utbildning. Även Högskolan Kristianstads specialpedagogutbildning, som de senaste ?ren legat högt bland de tio mest attraktiva programutbildningarna, har utvärderats och har f?tt omdömet hög kvalitet.
? Vi är jätteglada, det känns fantastiskt! säger Catarina Grahm, ansvarig för specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad.
B?de speciallärarprogrammet ? med de tre inriktningarna matematik, svenska och utvecklingsstörning ? och specialpedagogprogrammet som ger en yrkesexamen för behöriga lärare, har de senaste ?ren haft en bra tillströmning. Eftersom söktrycket och behovet av speciallärare och specialpedagoger fortsätter att öka över hela landet kommer högskolan till nästa höst att utöka antalet utbildningsplatser med femton. En av de lärare som i v?ras tog sin yrkesexamen vid Högskolan Kristianstads specialpedagogiska program är Kenneth Jansson fr?n Malmö. Han fick ett nytt jobb direkt efter avslutad utbildning och arbetar idag som heltidsanställd specialpedagog vid Malmö Borgarskola.
? Det känns väldigt bra att ha tagit examen fr?n en av landets bästa högskolor p? omr?det, säger Kenneth Jansson, som tycker att den specialpedagogiska utbildningen vid Högskolan Kristianstad h?ller mycket hög kvalitet.
Det är totalt 25 speciallärar- och specialpedagogutbildningar som denna omg?ng kvalitetsgranskats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och det är ingen som n?tt det högsta omdömet ?Mycket hög kvalitet?.
? Att vi har lyckats s? bra och är bland de högskolor och universitet som h?ller högsta kvalitet i Sverige är en produkt av gemensamma insatser, men vi nöjer oss inte med det utan fortsätter hela tiden att utvecklas. Bra kan bli ännu bättre, konstaterar Catarina Grahm.
I utvärderingen har UKÄ även tittat p? Högskolan Kristianstads magisterexamen i specialpedagogik som dessvärre inte klarade ett av de sex utbildningsm?l som krävs för att f? godkänt. Detta beror p? att högskolan, liksom m?nga andra lärosäten, under n?gra ?r delat ut dubbla examensbevis till de studenter som av olika orsaker velat ha det. De ansvariga p? högskolan är inte förv?nade över resultatet och ska nu fortsätta diskussionerna om man ska utveckla eller avveckla magisterexamen, eftersom det i Sverige är fullt tillräckligt med en yrkesexamen för att f? arbeta som specialpedagog.
För mer information kontakta: Catarina Grahm, ansvarig för specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad, 044-20 34 84 eller 0706-68 45 62.
Läs mer om utvärderingen p? UKÄ:s webbsida.
Se även ett längre reportage om Kenneth Jansson, utbildad specialpedagog vid Högskolan Kristianstad.
www.hkr.se/specialpedagogisktprogram
www.hkr.se/speciallarare

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Uddfors