SE

Högskolan Kristianstads rektor avg?r

Högskolan Kristianstads rektor Sanimir Resic har i dag meddelat Utbildningsdepartementet att han vill lämna sin tjänst av personliga skäl. Han ?tervänder efter ?rsskiftet till en tjänst som docent vid Lunds universitet.
? Det har varit betydligt sv?rare än jag trodde att kombinera den krävande rektorstjänsten med att bo p? annan ort. Jag känner att det höga arbetstempot i kombination med pendlingen g?r ut över familjen, och därför väljer jag att lämna min tjänst, säger Sanimir Resic.
Sanimir Resic tillträdde som rektor i februari 2013, med ett förordnande p? sex ?r. Han kvarst?r som rektor fram till den 30 januari 2015.
Bo Lundgren, ordförande i Högskolan Kristianstad, beklagar att Sanimir Resic slutar.
? Sanimir har varit en mycket uppskattad rektor för Högskolan Kristianstad. Vi hade önskat att han stannat kvar, men har samtidigt respekt för hans beslut. Nu inleder vi omg?ende rekryteringen av hans efterträdare, säger Bo Lundgren.
Styrelsen inleder omedelbart processen för att rekrytera en ny rektor. M?lsättningen är att en ny rektor utses före ?rsskiftet och tillträder under v?ren.

För mer information kontakta:
Sanimir Resic, rektor Högskolan Kristianstad, 070-266 64 00
Bo Lundgren, styrelseordförande Högskolan Kristianstad, 070-615 46 51 (n?s säkrast via sms)
Charlotte Ekberg, kommunikationschef Högskolan Kristianstad, 072-511 66 38

Mathias Persson, kommunikatör Högskolan Kristianstad, 073-312 33 33

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Artist Eventbolaget Kamouflage