SE

Högskolan öppnar famnen lördagen den 14 juni

Vid Torshälla stads nämnds möte idag tisdag den 10 juni presenterades de preliminära betygsresultaten för Gökstensskolan ?rskurs 9.
De preliminära betygsresultaten för v?rterminen 2014 för Gökstensskolans ?rskurs 9 är mycket glädjande. 93,2 % av eleverna vid Gökstensskolan har uppn?tt grundläggande behörighet till gymnasiet, vilket är en ökning med 7,2 % fr?n föreg?ende ?r d? 86 % av eleverna var behöriga.
Även andelen elever som har betyg i alla ämnen har ökat fr?n föreg?ende ?rs resultat p? 76,3 % till 90 % i ?r.
– Nämnden har tagit del av de preliminära betygsresultaten och det är oerhört glädjande att eleverna har lyckats s? bra. Det är ett arbete med täta uppföljningar och ?terkoppling till varje enskild elev i varje ämne som nu gett resultat, säger Magnus Arreflod ordförande Torshälla stads nämnd. Gökstensskolan har med engagerade rektorer och lärare skapat bra förutsättningar för lärandet, fortsätter Magnus.
Utbildningsniv?n i Eskilstuna ligger historiskt sett under genomsnittet i hela riket. Att höja utbildningsniv?n är en strategisk viktig framg?ngsfaktor till elevens möjlighet att förverkliga sina drömmar och skaffa en egen försörjning i vuxen ?lder.
För att generellt stärka utbildningsniv?n läggs fokus p? att höja kunskapsresultaten särskilt inom grundskolan, eftersom slutbetyg fr?n grundskolan är en stark indikator till alla barns framtida goda utveckling.
Ytterligare information:
Magnus Arreflod
Ordförande Torshälla stads nämnd
Tel. 070-086 65 25
Eskilstuna – den stolta Fristaden – har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av f? städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 inv?nare. Vi är ocks? stolta över att vi 2012 uts?gs till Sveriges miljöbästa kommun och ?rets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kulturdirekt Sytrenden   #Kwik Sew   #Malm Om Birkag   #Vogue Patterns