SE

Högskolan Väst och Göteborgs universitet satsar 14 miljoner p? forskningssamarbete

Ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det digitala arbetslivet. S? ser fem?rsplanen ut för samarbetet mellan de tv? forskningsmiljöerna vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet. M?let är ocks? att blir en motor för regional utveckling, innovation och internationell forskning.
Redan 2008 ingick de tv? lärosätena en strategisk allians för att bland annat utveckla samarbetet inom forskning där b?da lärosätena är starka. Ett resultat av detta är en gemensam ansökan om forskningsmedel fr?n Västra Götalandsregionen. Lärosätena ska samarbeta i forskningsprojekt som handlar om arbetsintegrerat lärande. Förutom forskningen ska man utveckla gemensamma kurser, byta personal och utveckla en internationell forskarutbildningskurs p? temat arbetslivets digitalisering.
– Vi har samarbete med Göteborgs universitet inom flera omr?den, främst inom arbetsintegrerat lärande och barn- och ungdomsvetenskap. Med hjälp av medlen fr?n Västra Götalandsregionen kan vi nu tillsammans lägga större kraft p? forskning som är angelägen s?väl regionalt som p? ett vidare internationellt plan, säger Jan Theliander som är prorektor vid Högskolan Väst
Digitaliserat arbetsliv ställer nya krav p? lärande
Arbetslivet blir alltmer digitaliserat och vi är beroende av informationssystem och digitala infrastrukturer. Det leder till nya utmaningar och möjligheter för lärande i arbetet. Villkoren förändras ocks? ständigt genom ny teknik och det skapar behov av kompetensutveckling och nya verksamheter genom digitala innovationer.
– Projektet ger oss en möjlighet att tänka l?ngsiktigt, b?de vad gäller finansiering och relationer med internationellt ledande forskningsmiljöer. Det ger oss en bra grund för att rekrytera starka forskare till regionen. Och därigenom etablera en stark forskningsmiljö, säger Johan Lundin, docent vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.
Forskningsmedlen fr?n regionen är p? ca nio miljoner, resten bidrar lärosätena med själva. Pengarna ska räcka i tv? ?r, sedan finns möjlighet att söka om för ytterligare tv? ?r och det planerar forskarna att göra. Forskningscentret ska vara en arena för möten mellan forskare och regionens aktörer, där man tillsammans arbetar med de olika utmaningarna.
Sedan första januari 2014 finns ocks? ett samarbetsavtal mellan Högskolan Väst och Chalmers.
Kontaktpersoner:
Lars Svensson, professor i informatik och verksamhetsledare för forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA), tel: 0733-97 51 33, e-post: [email protected]
Johan Lundin, docent och avdelningschef för Lärande, Kommunikation och IT vid institutionen för tillämpad IT (LKIT), tel: 0707 19 13 31, e-post: [email protected]

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet p? arbetslivsnära utbildning. V?r profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning och vi har regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för oss.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gisela Janis   #Rapporten Misstro   #RFSL