Training

H?gskolen i S?r-Tr?ndelag og Universitetet i Oslo fikk Utdanningskvalitetsprisen

H?gskolen i S?r-Tr?ndelag og Universitetet i Oslo fikk Utdanningskvalitetsprisen
Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2011 ble delt mellom H?gskolen i S?r-Tr?ndelag og Universitet i Oslo. Hver av vinnere f?r kr. 500 000. H?gskolen i S?r-Tr?ndelag (HiST)

Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2011 ble delt mellom H?gskolen i S?r-Tr?ndelag og Universitet i Oslo. Hver av vinnere f?r kr. 500 000.
H?gskolen i S?r-Tr?ndelag (HiST) fikk prisen for prosjektet ?Rom for l?ring?. Ved UiO var det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helsefag som ble verdsatt for prosjektet ?Transformasjon av vitenskapelige tenke-, arbeids ? og vurderingsformer i masterutdanning?.
HiST har gjennom m?lbevisst innsats vist hvor viktig arbeid med rammefaktorer er for utdanningskvalitet. UiO-prosjektet beskriver fremragende undervisningsopplegg som viser sv?rt gode resultater n?r det gjelder ? gi kompetanse i ? drive fagutvikling og forskning.
Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris deles hvert ?r ut i forbindelse med NOKUT-konferansen. Prisen er p? 1 million kroner og forvaltes av NOKUT.
Innen s?knadsfristen var det kommet inn 15 s?knader fra 13 institusjoner, seks fra universiteter, sju fra statlige h?gskoler, én fra en privat h?gskole og én fra en vitenskapelig h?gskole.
Mer om prisen (med fotos for nedlasting) http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Utredning-evaluering-og-analyse/Utdanningskvalitetsprisen/Vinnere-20101/
Komiteens begrunnelse (pdf)
Kontaktperson(er):
Informasjonssjef – Runar Todok Telefon:90912510 Mobil:90912510 E-post:[email protected]
Lenker
http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Utredning-evaluering-og-analyse/Utdanningskvalitetsprisen/

A to już wiesz?  Hva er nettstudier?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy