SE

Högtidsdag för forskare i Bl? Hallen

Stockholms universitets stora högtid, installations- och promotionshögtiden, äger rum i Bl? Hallen i Stockholms stadshus fredagen den 26 september. D? installeras nya professorer samtidigt som nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras.
Av de 230 forskare som disputerat läs?ret 2013/14 kommer 140 att promoveras liksom 10 hedersdoktorer och 14 jubeldoktorer.
Bland hedersdoktorerna finns generaladvokaten vid EU-domstolen Eleanor Sharpston. Av de jubeldoktorer som disputerade för femtio ?r sedan kommer sex att närvara och bland dem är professor em. Ragnhild Söderbergh, mor till Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.
Martin Högbom, en av de 26 nya professorer som installeras, kommer att h?lla ?rets installationsföreläsning i sitt forskningsämne strukturbiokemi.
Vid ceremonin delas det pedagogiska priset ?rets lärare ut till fyra lärare, en fr?n varje fakultet, för deras erkända intresse och engagemang för utveckling av undervisningen och erkänd undervisningsskicklighet.
Universitetets guldmedalj delas detta ?r ut till f.d. justitier?det Sten Heckscher för hans intresse för och engagemang i universitetets verksamhet, bland annat som ordförande i universitetets styrelse under m?nga ?r.
Ceremonin varvas med musik av Musikhögskolans brassensemble och s?ngare fr?n Operahögskolan samt Stockholms students?ngare och följs av bankett i Gyllene salen.
Läs mer om installations- och promotionshögtider p? www.su.se/doktorspromotion
Ceremonin direktsänds p? www.su.se/play.
Representanter för media är välkomna att närvara vid ceremonin efter föranmälan till Inga Horndahl, 072-55 00 147 eller [email protected] senast den 25 september kl. 12.00.
För ytterligare information
Inga Horndahl, akademiintendent, Stockholms universitet, tfn 0725-50 01 47, e-post [email protected]
Sofia Lagergren, pressekreterare, Stockholms universitet, 0722-33 33 85, e-post [email protected]
Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga omr?det. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se2000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts