Læring

-Holm?s tar ikke Stortinget p? alvor

Norsk bistand til utdanning er p? et rekordlavt niv?, men utviklingsminister Heikki Holm?s gir ingen signaler om at han vil f?lge utenrikskomitéens enstemmige krav om at andelen norsk bistand til utdanning skal ?kes. ?Skuffende defensivt av den nye utviklingsministeren. Skremmende at han ikke tar Stortinget p? alvor, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
I etterkant av Plan Norges kritikk av regjeringens manglende satsning p? utdanning, sendte KrFs Dagfinn H?ybr?ten et skriftlig sp?rsm?l til utviklingsministeren der han ber om svar p? hva regjeringen vil gj?re for ? ?trappe opp utdanningsbistanden slik Stortinget har bedt om?. I svaret fra utviklingsministeren som kom denne uken, skriver han at han ?mener regjeringen har opprettholdt utdanningsbistanden p? et h?yt niv??.
– Tallenes tale er klar, sier Plans generalsekret?r Helen Bj?rn?y. – Norge ga mindre i kroner og ?re i bistand til utdanning i 2011 enn i 2005, selv om bistandsbudsjettet siden den gang har ?kt med nesten 10 milliarder kroner. Utviklingsministeren bortforklarer nedgangen siste ?r, men forklarer ikke hvorfor utdanningsbistanden ogs? i 2010 var lavere enn i 2005, sier Bj?rn?y.
? Det er skuffende at den nye utviklingsministeren ikke gir noen signaler om ? ?ke bistanden, sier Bj?rn?y. – Men det er kanskje enda mer foruroligende at ministeren nekter ? forholde seg til Stortingets ?nsker. Faktisk er det skremmende og overraskende.
Statsr?d Holm?s henviser til at regjeringen oppfyller l?fter fra egen stortingsmelding. Han unnlater derimot helt ? kommentere at nettopp i behandlingen av denne meldingen uttrykte en enstemmig utenrikskomite at ?Komiteen mener at den andelen av norsk bistand som g?r til utdanningssektoren, m? ?kes.?
? Utdanning er n?kkelen til utvikling, og bistand til utdanning nytter. N?r Norad-direkt?r Villa Kulild i siste nummer av Bistandsaktuelt blir spurt om bistand virker, trekker hun fram nettopp at ?flere barn har f?tt mulighet til ? g? p? skole?. – Det er paradoksalt at det er nettopp denne bistanden som trappes ned, i en periode med massiv opptrapping av norsk bistand, sier Bj?rn?y i Plan Norge.
Les svaret fra utviklingsministeren: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=53774
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy