SE

Hörselskadade i arbetslivet p?verkas negativt av buller

Hörselskadade personer i arbetslivet p?verkas mer negativt av buller än vad deras normalhörande kollegor gör. De m?r sämre fysiskt och mentalt och de blir ocks? tröttare under arbetstid, men även efter jobbet.
Det visar H?kan Hua i sin avhandling fr?n Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet och Institutet för handikappvetenskap. Allt fler och allt yngre söker sig till hörselv?rden, det är inte bara äldre och pensionärer som har problem. 800 000 yrkesaktiva personer i Sverige har en hörselnedsättning. Det innebär att det p? m?nga arbetsplatser, alltifr?n kontorsmiljöer till skolor och industri, finns personer som har en nedsatt hörsel och därmed är extra känsliga för buller.
– Buller har väldigt stor inverkan p? människor med hörselnedsättning. I den här studien har vi undersökt hörselskadades förm?ga att lösa vissa arbetsuppgifter i bullermiljöer. Studien visar att de är känsligare för starka bullerniv?er och att det p?verkar deras kognitiva förm?gor, som att tänka och lösa problem, säger H?kan Hua.
I studien har 40 personer med en medel?lder p? mellan 40 och 47 ?r testats. De har representerat olika yrken, som förskolepersonal, industriarbetare, tjänstemän och v?rdpersonal, och har delats in i tv? grupper. Den ena har best?tt av personer med bra hörsel, den andra av personer som dagligen använder hörapparat och har en lätt till m?ttlig hörselnedsättning. De har utsatts för olika typer av oljud fr?n bland annat kontorsmiljö, trafik och förskola.
Resultaten visar att det inte bara är de kognitiva förm?gorna hos hörselskadade som kan p?verkas, utan även det mentala, psykosociala och fysiologiska tillst?ndet.
– Det här p?verkar även det sociala samspelet med kollegorna. De med hörselnedsättning känner sig mer socialt utsatta och undviker helst när det är bullrigt, säger H?kan Hua.
En slutsats han drar av resultatet är att mycket finns kvar att göra i arbetslivet för att underlätta för den här stora gruppen.
– Det skulle till exempel g? att göra mer ?r rumsakustiken. Men överlag är det ocks? viktigt att kollegor och arbetsgivare blir medvetna om hur hörselskadade människor har det p? arbetsplatserna. Det är lätt att tro att en hörapparat löser allt, men s? är det uppenbarligen inte. Vi kan ana i resultatet och i tidigare forskning att en intressant grupp att titta vidare p? är yngre kvinnor och förskolepersonal med hörselnedsättning.
Studien har genomförts i samarbete med forskare vid Örebro universitet. H?kan Hua disputerade den 3 oktober.
Avhandlingen heter ?Employees with aided hearing impairment ? An interdisciplinary perspective?.
Kontakt: H?kan Hua, 072-215 93 95, [email protected]

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts