Skole

H?yere l?nn til kvinnesjefer

Oslo: Kvinner i mellomlederstillinger f?r stadig bedre betalt, viser en ny m?ling. ? Utviklingen er gledelig, men likel?nn er fremdeles et stykke unna, fastsl?r Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.
If?lge unders?kelsen Norsk Ledelsesbarometer 2014 hadde kvinner en positiv l?nnsutvikling i 2013. Kvinnelige mellomledere fikk i snitt 87,3 prosent av l?nnsutbetalingen til en mannlig mellomleder. Dette er en ?kning p? 1,3 prosentpoeng fra ?ret f?r.
? Kvinnel?nn er et tema vi har jobbet med de siste ?rene. Det er tilfredsstillende ? se at utviklingen n? er positiv, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.
Tjener 76 000 mindre enn menn
Nesten 3000 ledende og betrodde ansatte deltok i unders?kelsen, som ble gjennomf?rt av De Facto p? oppdrag for Lederne. Den viser at en gjennomsnittlig kvinnelig mellomleder utenfor oljesektoren i dag tjener 518 000 kroner. I snitt tjener mannlige mellomledere 76 000 kroner mer.
? Det er fremdeles en vei ? g?. Det blir stadig vanligere med individuell l?nnsfastsettelse. Menn er gjerne flinke til ? prate seg opp og understreke hvor uunnv?rlige de er for bedriften, mens en del kvinner er litt mer tilbakeholdne. Dette er noe arbeidsgivere b?r v?re bevisste p? under l?nnsforhandlinger, r?der Brekke.
Menn bel?nner menn
R?dgiver Stein Stugu ved kunnskapssenteret De Facto understreker at markedsl?nn og individuelle ordninger favoriserer menn. ? Fortsatt er mange toppledere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst bel?nner de som ligner p? seg selv. Dessuten er mange menn rett og slett bedre selgere av egne fortrinn i en forhandlingssituasjon, p?peker han.
I tillegg er menn overrepresentert i bransjer som er l?nnsledende. ? Ikke minst gjelder dette oljesektor, der l?nningene ligger langt over de fleste andre bransjer, sier Stugu.
Likel?nn i ?stfold ? store forskjeller i vest
Ogs? p? landsbasis er l?nnsforskjellene tydelige. Sogn og Fjordane, Rogaland og M?re og Romsdal er de tre fylkene med st?rst gap mellom manns- og kvinnel?nn p? mellomlederniv?. ?stfold og innlandsfylkene skiller seg ut i positiv retning. I ?stfold er det tiln?rmet likel?nn mellom kj?nnene.
Funnene i Norsk Ledelsesbarometer g?r p? tvers av en statlig m?ling gjennomf?rt i forkant av ?rets l?nnsoppgj?r. I den statlige m?lingen, som tok for seg arbeidstakere i en rekke sektorer, kom det fram at menn rykket fra p? l?nnsfronten i 2013.
? En mulig forklaring kan v?re at Lederne har klart ? sette kvinnel?nn p? agendaen p? mellomlederniv?. I s? fall er dette en p?minnelse om hvor viktig det er ? satse p? dette omr?det, sier Stein Stugu.
FAKTABOKSER:
Om Norsk Ledelsesbarometer:
Norsk Ledelsesbarometer er en rapport som er gjennomf?rt av kunnskapssenteret De Facto p? vegne av organisasjonen Lederne.
Ledelsesbarometeret er gjennomf?rt for sjuende ?r p? rad og har til hensikt ? kartlegge arbeidsforholdene til norske ledende og betrodde ansatte.
Se www.lederne.no/ledelsesbarometer.
Kilde: Norsk Ledelsesbarometer
Om Lederne:
Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for n?rmere 17 000 ledere og betrodde ansatte p? ulike niv?er i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Kilde: Lederne
Bildetekst:
– Arbeidsgivere b?r v?re bevisste p? at menn ofte er mer offensive enn kvinner i individuelle l?nnsforhandlinger, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy