SE

Humanioradagar i Sundsvall ? 14-16 oktober

Hyperaktuella fr?gor om miljö, hälsa och digitalisering st?r i fokus när Mittuniversitetets humanioraavdelning bjuder p? öppna föredrag och seminarier. Lärare och forskare inom spr?k, litteraturvetenskap och historia presenterar ny forskning och humanistiska perspektiv tillsammans med inbjudna gäster under tre dagar.
Avdelningen för humaniora har nyligen etablerat sig p? Campus Sundsvall och bland annat för att uppmärksamma detta bjuder avdelningen in till Humanioradagarna.

Tisdag 14 oktober: Ny forskning om spr?k och läsning i den digitala tiden! Digitaliseringen gäller även forskningen. Nya redskap gör det möjligt att besvara helt nya forskningsfr?gor och skapar nya möjligheter inom högskoleutbildningen. Samtidigt kommer varningar att digital interaktion främjar flyktiga möten och ytlig först?else. Vad händer exempelvis med v?r läsning i den digitala tiden? Bland andra medverkar Anders Öhman, gästprofessor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet.
Onsdag 15 oktober: Humaniora och hälsa – Kan man läsa sig frisk? Kultur p? recept som medel mot sjukskrivningar är ett exempel p? hur humaniora alltmer ses som en resurs för livskvalitet och ökad hälsa. Men g?r det verkligen att studera exakt vad kulturupplevelserna bidrar med? Forskningsfältet Medical Humanities studerar b?de hur humaniora kan bidra till hälsa, och ger humanistiska perspektiv p? medicinsk forskning. Life Hope – ett forskningsprojekt vid Mittuniversitetet visar värdet av fysiska och litterära aktiviteter vid psykisk ohälsa.
Torsdag 16 oktober: Grön humaniora ? kan poesi rädda miljön? För att lösa miljöutmaningarna räcker inte enbart ny teknik. Det krävs först?else för hur identitet och kultur p?verkar människans beteende. Hur tänker vi kring miljön, hur ser vi p? oss själva i relation till landskapet omkring oss? Inom det växande forskningsfältet Environmental Humanities läggs historiska, litterära och spr?kvetenskapliga perspektiv p? miljöfr?gorna. Omr?det är ocks? en ny forskningsprofil vid Mittuniversitetet.
Torsdag 16 oktober: Humanister i samhällsdebatten, var finns de? Lunchseminarium med nationella tankesmedjan Humtank. Media har favoritexperter, men hur m?nga av dem är humanister? De flesta samhällsfr?gor har en humanistisk dimension. Utanförskap i utsatta omr?den kan hanteras med fler poliser och övervakning, men humanistiska experter kan prata om alternativa synsätt och metoder. Men vill humanisterna ta plats i str?lkastarljuset, eller trivs de bäst som outsiders och underdogs?
Här hittar du mer information och hela programmet 14-16 oktober
Alla föredrag och seminarier genomförs p? Campus Sundsvall.
Kontakt:
Jonas Harvard, avdelningschef, Avdelningen för humaniora, 070-248 92 82, e-post: [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts