SE

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

Välkommen till seminarium i Almedalen p? temat ?Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?? Seminariet handlar om vilka konsekvenser omvärldsförändringar f?r för oss i Sverige, till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning, smittspridning eller säkerhetspolitik.

M?nga länder världen över drabbas h?rt när klimatet förändras. Men vilka konsekvenser f?r dessa omvärldsförändringar för oss i Sverige? Och hur kan vi möta dessa effekter? Det kommer att belysas under ett halvdagsseminarium i Almedalen.

Klimatexperter fr?n SMHI sammanfattar aktuellt kunskapsläge, och myndighetsrepresentanter berättar om dagens anpassningsarbete i Sverige. En rad föreläsare tar upp omvärldseffekter av klimatförändringar och konsekvenser för Sverige samt diskuterar hur väl förberett Sverige är p? att hantera risker orsakade av klimatförändringar.
Seminariet arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samarbete med myndighetsnätverket för Klimatanpassningsportalen.

Klimatanpassningsportalen samlar en stor mängd fakta och r?d kring klimatanpassning och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samverkan med femton myndigheter.
Tid: tisdag 1 juli kl. 9 – 12
Plats: Länsstyrelsens trädg?rd, ing?ng fr?n Korsgatan, centrala Visby.
Kontaktpersoner
?sa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, [email protected], 011-495 8218
Fr?n vecka 26: Ingrid Gudmundsson, kommunikatör, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, [email protected], 011-495 8141
Mer information
http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/seminarium-i-almedalen-1.36734
http://www.klimatanpassning.se/

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Barnens Dag   #Fakta Skagerraks   #Fulla Segel   #Havets Hus