SE

Hur attraktivt är ert företag för kvinnliga topptalanger?

Allt fler företag satsar p? att öka andelen kvinnor p? sina chefspositioner. Samtidigt talas om ett globalt talangkrig, där arbetsgivare har sv?rt att hitta rätt kompetens när de ska rekrytera. Men har de ens förutsättningarna att attrahera topptalangerna? Vad skapar arbetsplatser där kvinnor vill stanna kvar och n? toppen? Vad krävs för att kvinnorna ska bli intresserade?

V?ren 2014 var IHM en av sponsorerna till projekt Stjärnkraft – en studie om hur ett arbetsgivarvarumärke kan f? starkare attraktionskraft p? kvinnliga ledare. Rekryteringsföretaget Women Executive Search och analysföretaget Kairos Future fr?gade 2.000 kvinnliga chefer om vilka aspekter som var avgörande när de valde sin senaste anställning.
Nu presenteras och diskuteras resultatet p? ett seminarium p? IHM Business School Göteborg. Presentatör: Mirja Cederkrantz fr?n Kairos Future.

27 november 2014, 08:30 – 10:00, IHM Business School, Fabriksgatan 25, G?rda.Kostnadsfritt.

http://www.ihm.se/aktiviteter/goteborg/2014-11-27/hur-attraktivt-ar-ert-foretag-kvinnliga-topptalanger

IHM Business School är en privat, frist?ende affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifr?n marknadens krav och önskem?l och är ett privat alternativ för yrkesinriktad affärsutbildning. IHM verkar mitt i ett internationellt näringsliv under ständig förändring. Vi formar och l?ter oss formas av omvärlden för att kunna erbjuda individer och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta direkt och i framtiden. V?ra primära kompetensomr?den är inom marknadsföring, affärsutveckling, ledarskap, verksamhetsstyrning, försäljning och affärsekonomi. 0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts