SE

Hur berörs Sverige av Ebola? Fortbildning för läkare under Medicinska riksstämman, 4-5 december

Under tv? intensiva dagar samlas läkare, forskare och beslutsfattare inom hälso- och sjukv?rden till läkarnas största specialistöverskridande mötesplats: Medicinska riksstämman.
? Hälso- och sjukv?rden st?r inför stora utmaningar. Världshälsoorganisationen (WHO) har klassat Ebola-epidemin som ett internationellt hot mot människors hälsa. För att kunna möta utmaningarna är det viktigt att läkare träffas över specialitetsgränserna, säger Catarina Almqvist Malmros, generalsekreterare för Medicinska riksstämman.
Enligt professor Hans Rosling utgör epidemin kanske den största hälso- och sjukv?rdskrisen vi upplevt i modern tid, och är därför ett angeläget ämne som kommer att vara i fokus under Medicinska riksstämman.

Under seminariet Ebola i Västafrika ? hur berör det oss?, berättar svensk v?rdpersonal som har hjälpt till p? plats om sina erfarenheter av att v?rda Ebola-patienter och utbrottet belyses ur ett svenskt perspektiv. Experter redogör för hur sjukv?rden bör hantera misstänkta fall av Ebola och informerar om hur det st?r till med beredskapsläget i Sverige.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, menar att det finns ett behov för läkare att uppdatera sig om hur utvecklingen ser ut i Västafrika och hur Sverige arbetar med att förbereda för v?rden av misstänkta fall i Sverige:

? Det är viktigt att ha tydliga rutiner för dessa ovanliga patienter p? plats i v?rden, för att minska b?de risk och oro. Inga system inom hälso- och sjukv?rden är hundra procent säkra, som vi alla vet, men vid Högisoleringsenheten p? Universitetssjukhuset i Linköping, som kommer att ta hand om eventuella smittade, finns goda möjligheter med välanpassade lokaler och en tränad personalstyrka.

Ett annat viktigt perspektiv som kommer att diskuteras är huruvida Sverige med s? hög andel utbildad sjukv?rdspersonal har ett ansvar att skicka sjukv?rdspersonal till Ebola-drabbade omr?den i Afrika.
Tid: 5 december, 14:30
Medverkar gör: Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, Elin Folkesson, ST-läkare verksam för Läkare utan gränser i Västafrika, Ulf Törnebladh, Socialstyrelsen, David Ekqvist, ST-läkare infektion, Högisoleringsenheten Universitetssjukhuset i Linköping, Thomas Tolfvenstam, MA beredskapsdiagnostiken p? Folkhälsomyndigheten, Per Follin, smittskyddsläkare Västra Götaland, Christer Janson, Presschef Folkhälsomyndigheten.

Träffa Global Hälsa-experter p? Riksstämman
I en allt mer global värld behöver svenska läkare ha kompetens inom globala hälsofr?gor. Det är ett brett omr?de som spänner fr?n utveckling av hälso- och sjukv?rdssystem i världens fattigaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringarnas effekt p? hälsan i världen.
Under Svenska Läkaresällskapets konferens “Global Health Beyond 2015” som anordnades 2013, blev det tydligt att det finns ett stort intresse i Sverige för fr?gan, inte minst bland läkarstuderande. Under Riksstämman arrangerar Svenska Läkaresällskapets läkarstudent- och AT-läkarförening Kandidatföreningen, i samarbete med International Federation of Medical Students? Associations (IFMSA) Sweden och Läkare utan gränser ett symposium om ämnet som riktar sig till b?de verksamma och blivande läkare.
N?gra av landets ledande experter i ämnet medverkar: Anders Nordström, Utrikesdepartementet, Peter Friberg, Sahlgrenska akademien, Sarah Wamala, Socialdepartementet, Susanne Ehn, Lunds universitet, Hans Rosling, Karolinska institutet, Hampus Holmer, Kandidatföreningen, Johan Attfors, IFMSA-Sweden.
Titel: Global hälsa
Tid: 4 december 8.30
Är skolan anpassad till barnen?
Det finns en tydlig koppling mellan skolmisslyckande och ökad risk för psykisk ohälsa. Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, medverkar i ett inslag om hur väl skolans krav är anpassade till barns olika kognitiva förutsättningar.
En stor andel barn och ungdomar klarar inte de krav som ställs för att f? betyget godkänd i grundskolan och en ännu större andel klarar inte kraven i gymnasiet. Skolans kurskrav är inte heller anpassade s? att de cirka 15 % som har en svag beg?vning har en rimlig chans att klara dem. Det innebär att skolg?ngen för m?nga barn upplevs som ett misslyckande och ett lidande.
AnnaChristina Strömberg, specialpedagog, som har l?ng erfarenhet av att möta barn med skolsv?righeter berättar om vilka utmaningar barn st?r inför i skolan.
Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap beskriver hjärnans utveckling under barndomen och relaterar detta till vilka inlärningsmetoder som är bäst anpassade till utvecklingsfasen.
Elisabeth Fernell professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet har i studier och debatter lyft fram den utsatta situation som barn med svag intellektuell beg?vning har i dagens svenska skola.
Anna Ekström, generaldirektör vid Skolverket kommer att delta och berätta om Skolverkets arbete för elever som har sv?rt att klara skolan.
Moderator är Maria Unenge Hallerbäck, överläkare Barn- och ungdomspsykiatri, Karlstad.
Titel: Är skolan anpassad till barnen?
Tid: 5 december 8.30
Planera ditt besök p? Medicinska riksstämman
P? Riksstämmans hemsida kan du läsa mer om de 100 programpunkter som äger rum under Medicinska riksstämman. Den officiella programtidningen distribuerades som bilaga till Dagens Medicin under vecka 42, om du missade den kan du läsa den som pdf här.
Ett uppdaterat program delas även ut p? plats under ?rets Riksstämma.
Journalister kan pressackreditera sig till Medicinska riksstämman p? Riksstämmans hemsida. Medtag presslegitimation.Till pressackreditering >>

Vid fr?gor om ackreditering, kontakta Svenska Läkaresällskapet; Agneta Ohlson, 08-440 88 75 eller [email protected]
Vid fr?gor om programmet kontakta Eva Kenne 08-440 88 87 eller via e-post: [email protected]
Varmt välkommen!
Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Barbara Beltz   #Referens Cells   #USA   #Wellesley College