Hur cellen minns sin identitet

Philge Philip presenterar i sin avhandling nya resultat och beräkningsmetoder som kan f? betydelse för genetikforskning om hur cellens minne regleras. Philip försvarar sina resultat fredagen den 3 oktober vid Ume? universitet.
I alla organismer som best?r av mer än en cell, har varje cell specifika funktioner och sin egen identitet. För att en organism ska fungera är det riktigt viktigt att varje cell minns sin identitet. Levercellen m?ste förbli en levercell och neuronen ett neuron. Ocks? när cellen delar sig behöver dottercellen ärva de funktionella egenskaperna hos modercellen. Detta minne är inte kodad i DNA:t självt, utan snarare i de proteiner som binder till DNA och bestämmer dess tredimensionella struktur.
I dag känner vi till m?nga av de proteiner som är involverade i regleringen av cellulärt minne, men vi vet väldigt lite om hur de hittar rätt längs v?ra kromosomer.
Philge Philip har i sin avhandling utvunnit information ur de enorma mängder data som finns tillgänglig med bananfluga som modellsystem. Han har utvecklat beräkningsmetoder vilka han har använt för att studera hur tv? mycket viktiga proteinkomponenter i detta maskineri hittar rätt längs kromosomerna. Tekniken kallas ?datamining? och är verktyg för att söka efter mönster, samband och trender i stora datamängder.
? Mina beräkningar visar hur ett av dessa proteiner som kallas CBP, vilket är absolut nödvändigt för överlevnaden av varje cell i b?de människor och flugor, finner sitt m?l under processen genom att binda till tv? andra proteiner med DNA-bindande kapacitet, säger Philge Philip.
Studier av ett annat viktigt proteinkomplex, som kallas MSL-komplexet, visar DNA-sekvensens roll i proteinkomplexets m?lsökande. Philges doktorsarbete visar ocks? att MSL-komplex, i motsats till tidigare förväntningar, inte är ensamma om att reglera ett specifikt minne längs X-kromosomen.
De flesta av dessa proteiner är mycket lika hos ett brett spektrum av organismer, s?som maskar, flugor och människor. I själva verket kan en förlust av funktioner av vissa av dessa gener i mänskliga celler räddas genom införandet av motsvarande flug-gen.
Om minnessystem inte fungerar korrekt när stamceller ska differentieras till olika celltyper, kan allvarliga utvecklingsproblem uppst?. Om minnet hos en differentierad cell är skadat kan tumörer utvecklas.
? Att först? hur proteiner som reglerar cellminne hittar rätt är viktigt om vi ska lyckas utveckla läkemedel som kan mildra de allvarliga konsekvenserna av störningar i cellidentitet eller om vi vill skräddarsy stamceller efter v?ra behov, säger Philge Philip.
Avhandlingen är publicerad digitalt.
För mer information, kontakta gärna:
Philge Philip, institutionen för molekylärbiologi
E-post: [email protected]
Telefon: 076-148 59 59
Intervjuer utförs p? engelska.
Pressfoto för nedladdning Fotograf: Erik ?gren.
Fakta om avhandlingen:
Fredagen den 3 oktober försvarar Philge Philip, institutionen för molekylärbiologi, Ume? universitet, sin avhandling med titeln: Mining DNA elements involved in targeting of chromatin modifiers. Svensk titel: Hur hittar kromatinmodifierare rätt längs kromosomerna?
Disputationen äger rum klockan 9.00 I Sal E 04, UNOD R1, NUS – Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är Professor Stein Aerts, Institutionen för humangenetik, Katholieke universitet Leuven.
Philge Philip kommer fr?n Kerala i Indien. Han gjorde sin Master i Bioinformatik vid S.R.M Arts and Science College, Chennai, Indien 2006.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top