SE

Hur p?verkades naturen av O-ringen?

Orientering kan vara en del av framtidens naturv?rd. Det menar tv? landskapsvetarstudenter som gjort en studie p? hur naturen p?verkades av det stora idrottsevenemanget O-ringen Sk?ne 2014.
Det populära idrottsevenemanget O-ringen, som i ?r gick av stapeln i Sk?ne under fem dagar i juli, samlade över 23 tusen orienterare och lockade m?nga tusen besökare. Arrangemanget som gick av stapeln i V?nga, Friseboda, p? Ryssberget och Österlen var inte bara det 50:e i historien utan även ett av de största genom tiderna. Med anledning av att orienteringssporten har kritiserats och ifr?gasatts för att orsaka skador och negativa störningar p? landskapet ville Sveriges Orienteringsförbund l?ta undersöka om s? var fallet. Mats Widesjö, generalsekreterare för O-ringen i Sk?ne, kontaktade Landskapsvetarprogrammet i Kristianstad och undrade om n?gon student i sitt examensarbete ville undersöka hur O-ringen tävlingarna p?verkade vegetationen. Studenterna Charlotta Bjurvald, 38, och Robert Wetterlöf, 23, fr?n Hässleholm som g?r tredje och sista ?ret p? Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad, nappade och tog sig an uppgiften. En vecka innan tävlingarna startade den 20 juli och en vecka efter var de p? plats och inventerade omr?dena i V?nga och Friseboda som ligger i Kristianstad kommun.
? Vi ville veta hur och i vilken omfattning vegetationen p?verkades av orienterarnas framfart i dessa tv? omr?den, säger Charlotta och Robert.
Deras studie visade bland annat att människans framfart i naturen faktiskt kan vara en skapare av biologisk m?ngfald.
? Det var inte n?gon skillnad i antal arter före och efter O-ringen, och dominanta arter som renlav, krust?tel, björn- och väggmossa hade minskat p? n?gra ställen, vilket är positivt eftersom det ger möjlighet för mindre dominanta arter att etablera sig, säger Charlotta.
? Orienterare kan därför vara en del av naturv?rden, konstaterar Robert.
Imorgon fredag kommer de b?da landskapsvetarstudenterna att redovisa sin examensuppsats för handledare och opponent.
Media hälsas välkomna!
Redovisning och opponering sker fredag 7 november klockan 10.00 p? Högskolan Kristianstad, hus 20, sal 427.
Studenterna finns tillgängliga för intervjuer mellan klockan 11.30?12.15.
För mer information kontakta: Robert Wetterlöf, 0733-02 92 37 eller Charlotta Bjurvald, 0709-96 85 02.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

1800Skicka som e-post
Share this

Similar Posts