SE

Hur p?verkar det samtida medielandskapet skolan?

2014-09-16 09:00 Gleerups Hur p?verkas skolan och barns lärande och utbildning av dagens interaktiva medier? Nu släpps den nya boken Interaktiva medier och lärandemiljöer som diskuterar och ställer fr?gor kring skolan i det samtida medielandskapet.

Hur p?verkas skolan och barns lärande och utbildning av dagens interaktiva medier? Nu släpps den nya boken Interaktiva medier och lärandemiljöer som diskuterar och ställer fr?gor kring skolan i det samtida medielandskapet.

Redak­törer för boken är Simon Lindgren och Elza Dunkels som är universitetslärare och forskare med sociala medi­er respektive ungdomskulturer p? nätet som sina expertomr?den. De har samlat forskare och praktiker inom det pedagogiska omr?det för att l?ta dem diskutera fr?gor kring tillg?ng och användning av interaktiva medier i olika lärandemiljöer. Boken tar avstamp i att lärare redan har tillg?ng till interaktiva medier i lärandemiljöer men att de inte alltid vet hur de ska använda dessa tillsammans med eleverna.

– Vi skrev boken för att vi saknade en bok som utg?r fr?n IT som ett stöd för skolutveckling och lärande. Boken ger olika synvinklar p? dagens utbildning, b?de fr?n forskning och fr?n praktik, säger Elza Dunkels.

I boken medverkar en rad aktuella forskare och praktiker som länge arbetat med fr?gor kring digitalisering och IT i skolan.

-V?r ambition var att f? en blandning av forskning, praktiska exempel och filosofiska resonemang omkring interaktiva medier och lärandemiljöer. Vi är mycket glada över att flera av de som st?r för det allra mest innovativa och intressanta inom det här omr?det idag ville medverka i boken, säger Elza Dunkels, en av författarna.

Interaktiva medier och lärandemiljöer riktar sig främst till lärarstuderande och aktiva lärare men även skolledare, politiker och andra som är intresserade av digitaliseringsfr?gor och skolfr?gor har nytta av att läsa den.

– V?rt nyckelord är tankeverktyg. Vi vill att de olika kapitlen ska ge verktyg för att tänka kring fr?gor om lärande och IT. S? att den som läser kan utveckla sin egen praktik, oavsett om det handlar om studier, undervisning eller att fatta beslut i utbildningsfr?gor, avslutar Elza Dunkels.

Övriga medverkande författare till boken är: Kristina Alexanderson, Alastair Creelman, Patricia Diaz, Elza Dunkels, Per Falk, Stefan Gelfgren, Annika Agélii Genlott, ?ke Grönlund, Carl Heath, Patrik Hernwall, Simon Lindgren, Christina Löfving, Ebba Ossiannilsson, Stefan P?lsson, Anette Svensson

Vill du veta mer?
Hanna Wettermark, Förläggare lärarutbildning
040-20 98 57, [email protected]

Annika Möller, Affärsomr?deschef universitet och högskola
040-20 98 70, [email protected]

Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framg?ngsrikt lärande. Utifr?n en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framg?ngsrikt lärande. Idag är vi ca 60 anställda och omsätter 175 miljoner kronor.
www.gleerups.se132690Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy