SE

Hur rasistiskt väljer Sverige att bli?

I förra valet valde 1 094 969 personer i Sverige att inte använda sin röst och därmed sin demokratiska rätt till p?verkan. Sedan dess har strömningar av intolerans, rasism och främlingsfientlighet nästlat sig allt djupare in i v?rt samhälle.
Inför helgens val är risken stor att vi i Sverige väljer in rasister och nazister i kommuner, landsting och riksdag. Därför har stiftelsen Expo genom tillsammansskapet.se tagit initiativet till att öka medvetenheten om varje individs möjlighet att bidra till ett öppet och tryggt samhälle. Ett Sverige baserat p? alla människors lika värde.
Detta sker bland annat med en film baserad p? en nytolkning av en dikt tillskriven pastor Martin Niemöller (1892?1984). Dikten är anpassad till Sverige av idag med ursprung i hur man i allmänhet inte agerade mot regimen i Nazityskland.
– Med denna film vill vi p?minna om rasismens konsekvenser och vad som händer om vi inte tar v?rt demokratiska ansvar. Att inte använda sin röst p? söndag är att ge rasister och nazister ett inflytande de aldrig n?gonsin n?gonstans förtjänar, säger Alex Bengtsson, vice vd Stiftelsen Expo och initiativtagare till Tillsammansskapet.
Tolerans är allas ansvar och i allas intresse. Passivitet är en grogrund för rasism och främlingsfientlighet. Ju färre som st?r upp desto fler trycks ner. Om en röst för allas lika värde uteblir väger rösterna för intolerans tyngre.
St? upp och använd din röst den 14 september.
#höjdinröst

KONTAKT
Alexander Bengtsson, vice vd Stiftelsen Expo
Tel:+46 8 400 219 82
Mail: [email protected]

OM TILLSAMMANSSKAPET
Tillsammansskapet är Stiftelsens Expos plattform för att erbjuda lokala antirasistiska grupper verktyg, kunskap och inspiration för hur man kan ta fighten för sammanh?llning i sitt lokalsamhälle, mot rasism och högerextremism. Inom plattformen ryms vanligt folk som partipolitiskt och religiöst obundet kontinuerligt bedriver antirasistiskt arbete i sina städer, byar och förorter. Icke-v?ldsprincipen är grundläggande.
Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med v?ra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället.
Granskning
Stiftelsen Expo samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och fenomen, samt ger ut Tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se.

Utbildning
Stiftelsen Expo föreläser varje dag n?gonstans i Sverige för elever, lärare, kommunpolitiker, poliser, allmänhet med flera.

Engagemang
Stiftelsen Expos syfte är att möta människor och tala om intoleransens konsekvenser. Genom v?r utbildningsverksamhet och v?ra olika publikationer väcker vi intresse och engagemang i breda kretsar

63100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy