SE

I krigens sp?r – Kulturarvsdagen i Västsverige 2014.

Trots en l?ng tid av fred är Västsverige fyllt av s?dant som minner om tider d? även v?r lilla del av världen p?verkades av krig. Här finns fästningar, slott, fornborgar, rustningar och minnesmärken. Runt om i Västsverige arrangeras aktiviteter som alla bidrar till att vi tillsammans kan berätta om händelser och människor i krigens sp?r. Det är temat för Kulturarvsdagen 2014 som g?r av stapeln söndag 14 september.
Välkommen till en dag som p? olika orter, runt om i Västra Götaland, berättar om händelser och platser där krigens lämningar finns bevarade p? olika sätt. Vad sägs om marinarkeologiska undersökningar av Karl XII:s flotta i Strömstad, hästar i krigens sp?r p? Bohusläns museum, odlingar och växter i krigens sp?r i Kungälv, hur djur har upplevt krigens fasor p? Göteborgs Naturhistoriska museum. Eller om Västsverige som en medeltida krigszon p? Lödöse museum, historia skriven i sten p? R?bäcks Mekaniska Verkstad, i kalla krigets sp?r p? Aeroseum eller 10-?rsjubilerande museirally i Lidköping. Men ocks? om hur krigens sp?r avspeglat sig i brons?lderns hällristningar i Tanums Världsarv.
Bakom alla aktiviteter st?r museer, arkiv, hembygdsföreningar och olika aktörer som alla lägger viktiga pusselbitar till först?elsen av v?r historia.
P? den västsvenska specialsajten www.kulturarvsdagenivast.se finns samtliga arrangemang ? med mer information om platser och tidpunkter för de olika aktiviteterna som sker 14 september.
Kulturarvsdagen i Sverige samordnas av Riksantikvarieämbetet: www.raa.se/kulturarvsdagen.
Västarvet arbetar för att skapa intresse och väcka nyfikenhet om Kulturarvsdagen i Västra Götaland. www.vastarvet.se
För fr?gor och mer information:
Johan Lindblom, Västarvet
Tfn: 073 680 32 48
E-post: [email protected]
Mattias Pettersson, Västarvet
Tfn: 070 082 47 62
E-post: [email protected]

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Beteckningarna Torsten