SE

I Sunne finns plats för nytänkande och nya människor

Utan invandring skulle stora delar av Sverige krympa i antal inv?nare.
? V?ra invandrare är en tillg?ng med en avgörande roll i den fortsatta utvecklingen av v?rt samhälle. Sunnes inv?narantal har ökat de senaste m?naderna och det beror p? just invandring. Tio ?r bak?t har inv?narantalet annars minskat, säger Olle Edgren, kommunchef i Sunne.
I skriften “Ny i Sverige – vad kan jag bidra med?” lyfts Sunne fram som ett exempel p? när integration fungerar bra. Under Almedalsveckan hade Arena för tillväxt*, som är utgivare av skriften, ett välbesökt seminarium med titeln “Immigrants – we need them”.
? Sunne behöver en mer m?ngkulturell befolkning och vi vill att flyktingarna ska stanna när de f?r uppeh?llstillst?nd. Vi har flera exempel p? dem som valt att göra det. Forskning visar att det är platser med m?ngfald som växer. I mötet mellan olika kulturer skapas det som är intressant och utvecklande.
Orsakerna till att Sunne lyfts fram som ett exempel p? där integration fungerar är flera. P? kort tid, vintern 2013, anlände över 100 flyktingar till en förläggning i Rottneros. Civilsamhället agerade direkt. En Facebookgrupp med frivilligkrafter bildades av Sunneborna Sophie Drugge och Lina Börjesson. Gruppen fick namnet “Med hjärtat i Sunne”.
? Vi samlade in kläder, startade svenskaträning p? ideell basis och skapade en öppen mötesplats, “fredagsfika”, där flyktingar och vanliga ortsbor kan träffas. Det är viktigt att säga att “Med hjärtat i Sunne” är till för alla i Sunne, inte enbart flyktingar. Vi har alla behov av att mötas.
Sophie Drugge tycker att det finns saker som frivilliga gör bättre än kommunen.
? När det handlar om gemenskap och vänskap ska arbetet vara frivilligt. Det vi gjort i Sunne är att skapa ett forum för allt frivilligarbete, där alla kan bidra med precis vad som helst och när som helst.
Det ideella arbetet med att sammanföra de nyanlända med ortsborna har lett till konkreta resultat som praktikplatser och arbetsplatsbesök. N?gra har praktiserat i köket hos Ski Sunne och fem läkare bland flyktingarna har gjort arbetsplatsbesök p? sjukhuset i Torsby.
Att integrationen fungerar väl har sin grund i näringsstrukturen, det goda företagsklimatet och att det finns hög tillit till att samarbetet är smidigt mellan privata företagare och kommunen ? inte minst med den privata företagare som driver flyktingförläggningen.
? Vi har en bra och viktig dialog med ägaren s? att Sunneborna f?r komma och besöka förläggningen. N?gra Med hjärtat-medlemmar har ordnat middagar och dans där som exempel.
Under v?ren 2014 körde Sunne kommun i samverkan med Almi och Communicare ig?ng en företagarskola för flyktingarna. Syftet var att underlätta för dem och att ta vara p? deras kompetens.
? Bland flyktingarna finns exempelvis läkare och tandläkare. M?nga har drivit eget företag i sina hemländer och önskar inget hellre än att fortsätta som entreprenörer även i Sverige. Flyktingarna för med sig kunskaper om främmande länder, spr?k, kulturer och kontaktnät. Dessa kunskaper kan vara ytterst värdefulla för sm? företag som vill växa genom att hitta nya exportmarknader eller underleverantörer. Det är klart vi som kommun och det lokala företagslivet ska försöka ta vara p? all denna kompetens, säger Eva Larsson, landsbygdsutvecklare i Sunne.
Under företagskolan har flera kontakter knutits mellan flyktingar och lokala företag. Genom kursen f?r deltagarna i första hand hjälp med praktiska problem och att komma i kontakt med rätt person s? att de tillsammans med lokala företag kan arbeta vidare p? sina idéer.
? F?r människorna bara sitta p? flyktingförläggningen och vänta p? uppeh?llstillst?ndet har de aldrig f?tt chans att först? hur bra Sunne är att bo och leva i som kommun. Det är det vi vill visa dem s? att de väljer att stanna, säger Eva Larsson.
Har du fr?gor kontakta gärna
Olle Edgren
Kommunchef, Sunne
0565-160 26, 070-537 42 00
[email protected]
Eva Larsson
Landsbygdsutvecklare, Sunne kommun
070-647 01 97
[email protected]

Nyheter fr?n och evenemang i Sunne
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christopher Bergstr   #Development Dance Crew   #Kontakta Pernilla Allisson   #Victor Henriksson