SE

Idéer blir verklighet

Idéer sätts i ett sammanhang och blir verkliget, s? kan man sammanfatta regionens handlingsplan för innovation och entreprenörskap. I tisdags beslutade regionförbundets styrelse om den andra reviderade upplagan av regionens handlingsplan för innovation och entreprenörskap. Det viktigaste i handlingsplanen är att det finns ett uttalat sätt att omsätta innovationer till affärsidéer, fr?n idé till en säljbar produkt eller tjänst.
Genom arbetet med handlingsplanen har aktörer som arbetar kring innovationer, entreprenörskap och företagande samlats för att samverka med varandra p? ett strukturerat sätt. Alla känner till och samverkar med varandra för att ge bästa möjliga stöd för att utveckla idéer och företag vidare. – Man kan se det som en väg in för att omsätta en innovation till n?got som kan n? marknaden och komma till nytta. Har du en idé kan du kontakta vem som helst i nätverket. Allt medan din idé mognar fram till en tjänst eller produkt kan du f? hjälp beroende p? vad du behöver. I en fas behövs kanske företagsr?dgivning, i en annan behövs kanske riskkapital och i en tredje marknadsintroduktion. När det stödet samspelar skapar vi en region där idéer blir verklighet och kommer till nytta för alla, säger regionr?det Irén Lejegren (S).
Handlingsplanen är framtagen tillsammans av de berörda aktörerna, bland annat:
Örebro universitet, Almi, Örebro läns landsting, Länsstyrelsen, Coompanion, Örebroregionen Science park, Inkubera och Regionförbundet.
I foldern Bra kontakter har information och kontaktuppgifter sammanställts som ett stöd till den som vill omsätta sin innovation eller företagsidé till verklighet.
För kommentarer
Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-663 19 75
För mer information
Cecilia Sundin, utvecklingsledare Näringsliv och Kompetens
Telefon: 019 – 602 63 73
E-post: [email protected]
Peter Ranki, pressinformatör
Telefon: 019-602 63 35
E-post: [email protected]

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. V?rt uppdrag är att arbeta för h?llbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.2100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Selma Sedelius   #TID