Læring

Idrettskonferansen 2012

Institutt for Idrett ved H?gskulen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer til den ?rlige konferansen om fysisk aktivitet.
Konferansen er s?rlig aktuell for politikere, l?rere, skoleleiere, ansatte i oppvekst-, helse- og kulturtjenesten, folkehelsekoordinatorer, ansatte i lag og organisasjoner, studenter, skoleelever og andre med interesse for fysisk aktivitet og helse, friluftsliv eller idrett.
Program og p?melding
Sted: Sogndal, Fossbygget
Kontaktperson: Geir K?re Resaland
H?gskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) er lokalisert i Sogndal og F?rde.
H?gskulen har eit breitt fagleg spekter og til saman bortimot tre tusen studentar og tre hundre tilsette. Oppg?va er ? yta faglege tenester med ein yrkesrelevant profil innanfor h?gskulens kunnskapsfelt.

Similar Posts