SE

Ifr?gasatt kvalitet i utbildning till specialistsjuksköterska

a8

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har bedömt kvaliteten i landets utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska. Sex olika inriktningar vid Mittuniversitetet till specialistsjuksköterska bedöms ha brister i kvaliteten, medan en magisterutbildning i omv?rdnad f?r omdömet ?hög kvalitet?.
UKÄ utvärderar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de uppsatta examensm?len i Högskoleförordningen, där studenternas självständiga vetenskapliga arbeten är en betydande del.
När UKÄ nu har granskat kvaliteten i utbildningar till specialistsjuksköterska och utbildningar p? avancerad niv? inom v?rdvetenskap och omv?rdnad, anses mer än hälften av landets utbildningar inom omr?det ha brister.
? Vi tar resultatet p? största allvar och ska genomföra ?tgärder för att höja kvaliteten i de aktuella utbildningarna. Vid en förnyad prövning om ett ?r ska vi kunna visa tydliga förbättringar och en höjd kvalitet, säger Susanna Öhman, dekan.
Förutom examen som specialistsjuksköterska ing?r ocks? magisterexamen i omv?rdnad vid Mittuniversitetet i den aktuella granskningen, och den utbildningen f?r omdömet hög kvalitet.
Mittuniversitetet har totalt nio inriktningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska. Sex av dem är granskade i den aktuella utvärderingen, ambulanssjukv?rd, anestesisjukv?rd, distriktssköterska, intensivsjukv?rd, operationssjukv?rd och v?rd av äldre. Synpunkterna fr?n UKÄ:s bedömargrupp handlar bland annat om brister i kunskaper inom det vetenskapliga omr?det.
? I flera delar visar studenterna goda kunskaper i praktiska färdigheter. Det är främst i de vetenskapliga delarna som bedömargruppen uppmärksammar brister. Vissa förändringar och ?tgärder inom utbildningarna har redan p?börjats för att stärka den vetenskapliga kompetensen, säger Eva Dannetun, avdelningschef.
Bakgrund UKÄ:s kvalitetsbedömningar
Universitetskanslersämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag, men framförallt studenternas självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre niv?er; mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska följas upp inom ett ?r.
Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomg?ngar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.
Kontakt:
Eva Dannetun, avdelningschef, 070-654 69 89, e-post: [email protected]
Susanna Öhman, dekan, 070-667 54 85, e-post: [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy