SE

Inbjudan till Compare-seminarium om agila metoder och motivation

Compare och HumanIT vid Karlstads universitet inbjuder till Compare-seminarium torsdag 20 november om agila metoder och motivation med Tomas Jansson (bilden) som redovisar resultat fr?n en undersökning av utvecklare i projekt med agila metoder.

Compare-seminarier är öppna för alla som vill kompetensutveckla sig inom IT-relaterade omr?den.
Varför blir man produktiv av att flytta lappar p? en whiteboard?
Fr?n annan forskning vet vi att människor är mest uth?lliga och är mest kreativa i problemlösning när de är motiverade av själva arbetsuppgifterna och av att uppgiften känns meningsfull. Kan s?dan teori förklara varför agila metoder fungerar? Vad är det i det agila sättet att arbeta som egentligen skapar motivationen? Och varför fungerar inte agilt i alla situationer?
I ett forskningsprojekt har Tomas Jansson intervjuat systemutvecklare som arbetar i projekt där man använder agila ledningsmetoder. Forskningsprojektet ska avrapporteras i en doktorsavhandling som snart är klar. P? detta seminarium presenteras de viktigaste resultaten och det ges utrymme för fr?gor och reflektioner.
Tomas Jansson är idag doktorand i Informatik vid Karlstads universitet. Han har sedan 10 ?r varit drivande i universitetets magisterprogram i projektledning. Tidigare arbetade han vid Ericsson, där han bl.a. var ansvarig för upplägget av koncernens projektledarutbildningar och en av de tv? huvudförfattarna av PROPS.
När: Torsdag 20 november kl 08:00-10:00
Var: Klusterrummet (21A259), Karlstads universitet
Kostnad: Kostnadsfritt (men ej anmäld fr?nvaro debiteras 350 kr)
Anmälan: Senast m?ndag 17 november via denna länk >>
M?lgrupp: Chefer och ledare för systemutveckling och för arbete med problemlösningskaraktär i allmänhet. Seminariet förutsätter grundläggande kunskap om agila metoder.
Övrigt: Seminariet är en uppföljning av det seminarium som Tomas Jansson höll i oktober 2013. Läs mer >>
Kontaktuppgifter: Tomas Jansson (Karlstads universitet) :: 070-5844215 :: [email protected]
…………..
Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i regionen som genom samverkan ska bidra till Compare-företagens tillväxt. www.compare.se
HumanIT är ett m?ngvetenskapligt forskningscentrum vid Karlstads universitet som betonar ett användarperspektiv av information och kommunikationsteknologier (IKT) och arbetar i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. www.kau.se/humanit11700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy