Ingen pressträff efter högskolestyrelsen 19 september

Det blir ingen pressträff efter högskolestyrelsens möte fredagen den 19 september. Detta eftersom mötet inte inneh?ller n?gra beslutsärenden.
Eventuella fr?gor fr?n medier om mötet kan ställas fr?n 15:00 till Selma Sedelius, som kan förmedla kontakt med rätt talesperson beroende p? fr?ga.
För mer information, kontakta:
Selma Sedelius, kommunikationsstrateg
0708-71 34 89

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.1000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top