Skole

Ingen studieplass – hva n??

– En innstramming i privatistordningen er ? angripe frafallet i videreg?ende skole p? feil m?te.
Opptaket til h?yere utdanning er nylig avsluttet, og over 80.000 s?kere har f?tt tilbud om studieplass kommende skole?r. Dessverre kan ikke alle se frem til h?stens studiestart. Rundt 14.000 fikk avslag som f?lge av svakt eller manglende vitnem?l. I tillegg har en stor gruppe f?tt studieplass, men ikke p? sitt f?rstevalg. I Bergen er det hele 7-9 s?kere per studieplass innen retninger som journalistikk, sosialt arbeid og fysioterapi.
Resepten for de som ikke n?dde opp i konkurransen er gjerne ? forbedre vitnem?let fra videreg?ende skole ? da stiller man sterkere neste ?r. For eksempel kan bedre karakterer i realfag v?re det som skal til ? oppfylle dr?mmen om ? bli lege, ingeni?r eller l?rer. Privatistordningen gj?r dette mulig: Privatister melder seg opp til eksamen i fag hvor de ?nsker bedre karakterer, eventuelt tar eksamen i fag de ikke hadde fra f?r.
Privatistene velger selv om de vil lese p? egen h?nd eller f?lge undervisning ved en privatistskole. Uansett gir det ? ta fag som privatist nye muligheter ? i stedet for ? gi opp kan ungdommen gj?re en ekstra innsats for ? komme videre.
Den siste tiden har flere argumentert for ? redusere ordningen. Statssekret?r Elisabeth Dale (SV) frykter en ?soveputekultur?, hvor elever i videreg?ende skoler slipper ? anstrenge seg – man kan jo uansett kan ta faget opp igjen senere. Utdanningspolitisk talsmann Tord Lien (Frp) vil innf?re en karantene p? to ?r etter at man har fors?kt ? forbedre karakterer som privatist. ?Etter andre gang mener jeg du har f?tt sjansen din?, sier Lien. Ogs? Utdanningsdirektoratet vurderer omfanget som problematisk, blant annet som f?lge av tung administrasjon. Det er derfor foresl?tt ? gj?re det vanskeligere og dyrere ? ta fag som privatist.
En innstramming i privatistordningen er ? angripe utfordringen p? feil m?te. Frafallet i videreg?ende skoler er sv?rt h?yt (30 %). I tillegg har mange best?tt vitnem?l, men karakterene er ikke gode nok til ? komme inn p? studier med h?ye poengkrav. Det jobbes mye og godt for ? redusere frafall, samt for ? bedre elevenes resultater ? blant annet gjennom Regjeringens ?Ny giv-program?. Likevel er utfordringen fortsatt formidabel. I dette bildet virker det urimelig ? innskrenke privatistordningen – ?nsker vi at f?rre ungdommer skal gis en ny sjanse?
Det at mange tar fag som privatister reflekterer dessuten trender i tiden. For det f?rste kan dagens unge velge i et bredt spekter av utdanningsretninger, og mange pr?ver, feiler og ombestemmer seg. Det er mye forlangt at 16-?ringen skal ha sin utdanningsplan klar n?r hun starter p? videreg?ende.
For det andre ?nsker en stor gruppe ? kombinere studier med inntektsgivende arbeid, eventuelt for ? bruke tid p? andre interesser. For eksempel har en rekke unge musikere og idrettsut?vere tatt fag som privatist. Et tradisjonelt ?A4-l?p?, hvor utdanning utf?res s? raskt som mulig, er selvsagt rasjonelt ? men det passer ikke for alle.
Privatistordningen har en viktig funksjon som ?bro? mellom videreg?ende og h?yere utdanning. Administrative utfordringer b?r ikke begrense unges muligheter til ? velge p? nytt eller rette opp gamle feil, slik at de kommer n?rmere sine utdanningsm?l.

Om Sonans Utdanning
Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende akt?r innen privatistundervisning i Norge. Sonans har skoler for privatister i ?tte byer, men tilbyr ogs? undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo (Bislett og Nydalen), Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn og Troms?. I tillegg har Sonans videreg?ende skoler i Oslo, Bergen og Drammen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hans Holter Solhjell   #Jesper Juuls   #Om Famlab Famlab   #Om Foreldrekompetanse Foreldrekompetanse