SE

Innovationspris till app för unga canceröverlevare

En app för barn som överlevt cancer fick nyligen ett prestigefyllt pris av amerikanska Livestrong Foundation. Appen är skapad av forskare vid Högskolan i Halmstad och valdes ut bland över 700 bidrag fr?n hela världen.
Forskningsprojektet Give Me a Break fr?n Högskolan i Halmstad var ett av 20 tävlingsbidrag som gick vidare till finalen i Livestrong Foundations tävling the Big C. Give Me a Break är en app som är unikt anpassad för att förbättra livet för barn som överlevt cancer. Appen är en digital plattform för realtidsinteraktion mellan canceröverlevare med syftet att etablera vänskap och sociala nätverk för l?ngsiktigt stöd. 752 bidrag fr?n hela världen tävlade om 10 innovationspriser och Give Me a Break fick ett av dem.
? Tävlingens finalister representerar revolutionerande lösningar p? dagliga utmaningar för dem som överlever cancer, oavsett ?lder, etnicitet eller nationalitet. Vi är glada att se de framsteg som finalisterna har gjort under finalomg?ngens entreprenörsprogram där de har parats ihop med mentorer fr?n näringslivet som hjälpt till med exponering och expertr?d, säger Livestrongs vd Doug Ulman.
Viktigt för barnen att f? stöd
M?let för forskargruppen bakom Give Me a Break är att först introducera tjänsten p? den svenska marknaden, för att därefter lansera den p? andra marknader.
? Tillväxtpotentialen är betydande eftersom 200 000 barn världen över f?r cancer varje ?r. M?nga behandlas i dag framg?ngsrikt och kan ?terg? till ett normalt liv om de f?r rätt stöd för att hantera psykiska och sociala sv?righeter i överg?ngen till vardagslivet, säger Jens Nygren, projektledare och docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad.
? Genom att utnyttja kraften i det digitala hoppas vi kunna hjälpa unga canceröverlevare att skapa sociala sammanhang och därigenom framtidstro, säger Pontus Wärnest?l, projektets interaktionsdesigner och lektor i informatik vid Högskolan i Halmstad.
Kontakt:
Jens Nygren, 0702-29 73 70 och [email protected]
Fakta: Give me a break
Forskargruppen vid Högskolan i Halmstad är en multidisciplinär sammansättning av forskare, designer och entreprenörer fr?n flera discipliner. Efter tre ?rs forskning och utveckling tillsammans med barn som drabbats av cancer h?ller gruppen just nu p? att utveckla en fungerande prototyp av Give Me a Break i samarbete med tv? ledande byr?er i spel- och designbranschen, Hello There och CP+B Scandinavia. Forskningsprojektet finansieras av KK-stiftelsen, Vetenskapsr?det, Forte, Formas och Vinnova.

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.3000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts