SE

Inspecta optimerar processer med CAPEE Action Station

Capee Action Station passar mitt arbetssätt att analysera stora mängder driftdata i samband med processoptimeringar eller vid utvärdering av driftförh?llanden i processen om v?ra besiktningsingenjörer upptäcker en materialskada i samband med besiktningar och inspektioner. Med Capee Action Station finns ocks? möjligheten att grafiskt visualisera komplexa processbetingelser som kan vara relevanta för ett skadeförlopp eller för en driftsituation som leder till försämrad produktionsekonomi. Eftersom Capee Action Station har alla dessa egenskaper använder jag det även vid utbildningar i förbränningsteknik för driftpersonal, där deltagarna har med sig driftdata fr?n egna anläggningen, säger Senior Consultant, Inspecta Technology AB

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Berit Finnstr   #Kati Falk   #Marianne Grufman   #Teknologisk Institut