Voksenopplaering

Inspirasjonscamp for l?rere og elever: “Forskere i sikte!” 24.09.14

Inspirasjonscamp for l?rere og elever: “Forskere i sikte!” 24.09.14
23-09-2014 07:00 INSPIRIA science center Over 150 elever og l?rere kan vente seg en helt spesiell skoledag p? INSPIRIA 24. september 2014. Hele fylket blir representert gjennom f?lgende skoler: Verket, Askim, Kr?ker?y, Hauge?sen, Gudeberg, Krusel?kka, Cicignon, Varteig og Tr?gstad skole. Denne dagen er det forskning og teknologi som st?r p? agendaen.

Over 150 elever og l?rere kan vente seg en helt spesiell skoledag p? INSPIRIA 24. september 2014. Hele fylket blir representert gjennom f?lgende skoler: Verket, Askim, Kr?ker?y, Hauge?sen, Gudeberg, Krusel?kka, Cicignon, Varteig og Tr?gstad skole. Denne dagen er det forskning og teknologi som st?r p? agendaen.
INSPIRIA og NHO ?stfold har utviklet et spennende konsept med en inspirasjonscamp for ? ?ke interessen og kompetansen knyttet opp til de nye valgfagene ?Forskning i praksis? og ?Teknologi i praksis? p? ungdomsskolen. Opplysnings- og utviklingsfondet har bidratt med kr. 250.000,- til pilotprosjekt.
– Den ferske rapporten OECD Skills Strategy Action Report bekrefter det NHO har sagt lenge: Norge har et skrikende behov for kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi og ingeni?rfag. Derfor engasjerer vi oss i tiltak som styrker kontakten mellom skole og n?ringsliv, slik at elever opplever relevans tidligere i utdanningsl?pet. Vi er overbevist om at dette vil stimulere til at flere velger realfag som fordypning senere, n?r ungdommen skal velge utdanningsretning, sier r?dgiver Elena Rosnes i NHO ?stfold.
M?let med ?Forskere i sikte!? er ? fremme nettopp elever og l?reres forst?else og interesse for forskning og teknologi. Campens utgangspunkt er at det skal ang? dem. Undring og nysgjerrighet er i fokus b?de for elever som skal bevege seg mellom ulike forskningsstasjoner, og for l?rerne som har et parallelt kurs for ? helt konkret fylle sin verkt?ykasse med nye metoder og idéer. N?r inspirasjonsdagen er over skal det stimuleres og tilbys en videref?ring av l?rerkurset gjennom nettverk og andre kursdager.
– Ved ? satse p? b?de elever og l?rere p? en slik camp, og ha en leken og praktisk tiln?rming til forskning og teknologi, h?per vi ? inspirere de som allerede har valgt disse fagene. I tillegg ?nsker vi ? gj?re valgfagene mer attraktive og at vi f?r flere forskere i sikte, forklarer Line Bj?rnebekk, prosjektleder p? INSPIRIA.
– N?ringslivets hovedorganisasjon har st?ttet helhjertet opp om etableringen av INSPIRIA science center. INSPIRIA er et av de mest samlende tiltakene i ?stfold i nyere tid. Det er verdifullt i seg selv, men er ekstra viktig n?r form?let med senteret er ? ?ke interessen for naturfag blant elever i alle aldersgrupper. Gjennom tidlig interesse for realfag vil n?ringslivet i ?stfold ha bedre tilgang p? motiverte og kompetente arbeidstakere i fremtiden, samtidig som INSPIRIA ?pner for helt nye undervisnings- og samarbeidsformer mellom skole og n?ringsliv, forteller regiondirekt?r i NHO ?stfold Espen N. Evensen.
INSPIRIA science center er medlem av Abelia ? NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter.
Kontaktpersoner:
Line Fagerli Bj?rnebekk, prosjektleder, INSPIRIA science center (mobil 95861258)
Elena Rosnes, r?dgiver, NHO ?stfold (mobil 91607692)
INSPIRIA science center er et popul?rvitenskapelig opplevelses- og l?ringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de bes?kende l?rer ved ? eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, milj?, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.
0000

A to już wiesz?  Statsbudsjettet 2015: Alvorlig kutt i opplysningsst?tten

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy