Internationell workshop i offentlig ekonomi

Idag samlas forskare fr?n hela världen p? Högskolan Kristianstad för att i tre dagar diskutera offentlig ekonomi. De olika forskningsartiklarna som presenteras under CIGAR-konferensen kommer fr?n flera EU-länder som Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Spanien och Sverige men ocks? Australien, Brasilien, Kamerun, Kanada, Indonesien, Japan, Nya Zeeland, Ryssland och USA.
? Forskare fr?n alla världsdelar är representerade och kommer till oss här p? Högskolan Kristianstad för att dela med sig av sina teoretiska och praktiska erfarenheter inom olika omr?den som berör den offentliga ekonomin inom den statliga och kommunala verksamheten ? sjukv?rden, högre utbildning med mera, säger Giuseppe Grossi, professor i företagsekonomi inriktning offentlig styrning och redovisning ur ett internationellt perspektiv vid Högskolan Kristianstad.

Bland de 50 deltagarna finns akademiker med olika teoretisk bakgrund (offentlig styrning, redovisning och finansiering), revisorer, konsulter, r?dgivare och studenter. CIGAR-workshopen innefattar även doktorandseminariet “Whole-of-Government Accounting and Auditing. International comparative trends”. Giuseppe Grossi är arrangör och värd för workshopen. Han har varit medlem i CIGAR (Comparative International Governmental Accounting Research Network) sedan 1996 och har deltagit i m?nga av nätverkets tillställningar och sammankomster under ?ren. Han är stolt över att kunna erbjuda s? m?nga bra föredragsh?llare och ämnen under ?rets workshop i Kristianstad. Bland andra kommer Andreas Bergmann fr?n universitetet i Zürich och ordförande för IPSASB, International Public Sector Accounting Standards Board, att leda rundabordssamtalen.
Se programmet p? Högskolan Kristianstads webbsida hkr.se – CIGAR Workshop 2014 – där du ocks? kan läsa mer om arrangemanget.
Medierna hälsas välkomna!
Datum: 8-10 september 2014?
Tid: m?ndag 9.00-17.30, tisdag 9.00-17.15, onsdag 9.00-11.45
Plats: Hus 17, rum 420, Högskolan Kristianstad
För mer information kontakta: professor Giuseppe Grossi: telefon 044-20 31 25, mobil 072-001 74 30 eller e-post [email protected]
Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid n?got av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar p? grundniv? och merparten av programmen p? avancerad niv? inneh?ller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

1000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top