SE

Internationella olympiska kommittén tar hjälp av Högskolan i Halmstad

Forskare vid Högskolan i Halmstad har i flera studier kunnat konstatera att stress ökar risken för skador hos elitidrottare. Relaterat till denna forskning ger Halmstadforskarna förslag p? konkreta r?d för att förebygga uppkomsten av stressrelaterade skador. Nu använder internationella olympiska kommittén, IOK, resultaten i sin senaste satsning för olympiska idrottare.
PRESSINBJUDAN: Press bjuds in till en konferens den 8 oktober där forskningsresultaten presenteras.
? Stress ökar risken för att r?ka ut för idrottsskador. Vi har genom upprepade mätningar lyckats p?visa samband mellan stress och skaderisk, och vi har ocks? förslag p? strategier för hur det kan förebyggas, säger Urban Johnson, professor i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad.
Tillsammans med doktoranderna Andreas Ivarsson och Ulrika Tran?us har Urban Johnson studerat hur idrottare p?verkas av oro och stress. Höga självrapporterade stressniv?er har visat sig st? i samband med en ökad skadefrekvens. Stress, kopplat till exempel till negativa livshändelser, leder till en minskad uppmärksamhet och ökad muskelspänning vilket i sin tur ökar skaderisken.
Elitidrottare deltog i studierna
En elitfotbollsspelare som deltagit i en av forskningsstudierna kommenterar sitt stressiga liv innan skadan:
?Det var en väldigt kaotisk period i mitt liv, hela tiden nya saker att göra och stress över allt. S? mycket träning och m?sten och knappt n?gon tid att umg?s med familj och vänner utanför laget. Det fick mig att m? d?ligt. Jag tror att detta var den största anledningen till min skada?.
Forskningen visar dock att skaderisken kan minskas genom att idrottarens medicinska team och tränare hjälper idrottaren att hantera en stressfylld tillvaro, till exempel genom mindfulness och annan psykologisk träning.
Hjälper olympiska idrottare
Internationella olympiska kommittén, IOK, har nyligen lanserat en onlinekurs för olympiska idrottare som bland annat fokuserar p? skadeprevention. Urban Johnson och hans forskarteam har valts ut för den delen av kursen som handlar om skadeförebyggande ?tgärder genom psykologiska träningsprogram. De är de enda idrottspsykologerna som föreläser i kursen, de andra delarna handlar bland annat om hur man ska träna och äta för att undvika skador.
? Det är givetvis en stor ära att bli utvald för att hjälpa världens bästa idrottare. Vi vet hur mycket en effektiv stresshantering kan hjälpa idrottare och är glada för att resultaten uppmärksammats och används, säger Urban Johnson.
För mer information om forskningen kontakta:
Urban Johnson, 0709-35 02 30 eller [email protected]

PRESSINBJUDAN
Svensk Idrottspsykologi anordnar en konferens där bland annat Urban Johnsons, Andreas Ivarssons och Ulrika Tran?us forskningsresultat kommer att presenteras. En av konferensens talare är även Mark Andersen, gästprofessor vid Högskolan i Halmstad och expert inom mindfulness, trauma, och neurovetenskap.
Tid: 8 oktober 2014 kl 09-16.30
Plats: Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3 i Halmstad, hus R, lokal R4129
För mer information om konferensen kontakta:
Karin Weman-Josefsson, 0704-86 35 59 eller [email protected]
Välkomna!
Länk till inbjudan och till Svensk Idrottspsykologisk Förening

Bilden p? innebandyspelarna tillhör Svensk Innebandy och spelarna p? bilden har inte med forskningsstudierna att göra.

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.12220Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy