SE

Internationellt samarbete för en förbättrad äldrev?rd

Den snabba ökningen av antalet äldre personer kommer att innebära problem världen över och kräver förändringar av utformningen av v?rden och omsorgen.
– “Problemen i dagens äldrev?rd och äldreomsorg kommer sannolikt att förvärras betydligt genom den förväntade snabba ökningen av antalet äldre”, säger Gunnar Akner, professor och initiativtagare till den internationella konferens “Personalized Geriatric Medicine”, som h?lls p? Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 20-22 augusti.
– ?Den bristande anpassningen av v?rden till äldres personers ofta komplexa hälsoproblem leder till en v?rd av onödigt l?g kvalitet till onödigt höga kostnader. N?gra tydliga exempel p? detta är de stora riskerna i samband med att äldre personer överförs mellan olika v?rdenheter, personalens omfattande dubbelarbete och dubbeldokumentation och den vanliga förekomsten av läkemedelsrelaterade problem”, fortsätter han. “Biverkningar till behandling med läkemedel har tyvärr blivit en vanlig orsak till att äldre personer m?ste läggas in p? akutsjukhus. Det krävs omfattande förändringar i bl.a. arbetssätt, teamsamarbete, journalföring, v?rdorganisation och styrning. Kunskapsomr?det geriatrik, läran om sjukdomar som har samband med ?ldrandet, har mycket att bidra med för att förbättra dagens situation i äldrev?rden och borde ha en stark ställning vid planering och utförande av v?rd och omsorg för äldre personer”.
Svenska Läkaresällskapet arrangerar Berzeliussymposiet “Personalized Geriatric Medicine” i Stockholm den 20-22 augusti 2014. Detta är den första konferens i geriatrik som arrangerats i Sverige och det sker i samarbete med Karolinska Institutet, Vetenskapsr?det samt de svenska och europeiska geriatriska föreningarna. Världsledande forskare fr?n Japan, USA, England, Irland, Spanien, Finland och Norge har bjudits in till Stockholm. De kommer att ge översiktsföreläsningar om kunskapsläget, dela med sig av sina idéer och diskutera kvalificerad bedömning, behandling/v?rd och uppföljning över tid av äldre personer med komplexa hälsoproblem, samt hur v?rden bör utformas för att kunna ?stadkomma detta. Ett internationellt samarbete kan visa p? nya vägar för att klara dagens och framtidens utmaningar inom äldrev?rden. Forskare fr?n Japan kommer att beskriva ett p?g?ende nationellt screeningprogram för att hitta ?sköra äldre? (frailty); en riskgrupp som har särskilt stort behov av ett omhändertagande baserat p? principer inom kunskapsomr?det geriatrik. Forskare fr?n flera länder kommer att beskriva metoder för mutidimensionell bedömning och handläggning av multisjuka äldre.
Presskonferens: Inbjudan till presskonferens p? Svenska Läkaresällskapet den 20 augusti kl 12.10.
M?lsättningen med konferensen är att den ska stimulera till ökat samarbete i dessa fr?gor över nationsgränserna. Auditoriet best?r av forskare, kliniker inom äldrev?rden och andra medicinska specialiteter fr?n olika v?rdyrkesgrupper, beslutsfattare, politiker, ekonomer etc. med intresse för att förbättra v?rdkvaliteten fr?n den enskilda äldre personens perspektiv.
Mer information: Fr?gor besvaras av professor Gunnar Akner, ordförande i organisationskommittén, 070-620 48 46.
Lipus har godkänt den här utbildningen. Fullständig beskrivning finns p? www.lipus.se
Lipus-nr: 20140036

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bok Bibliotek   #Susanna Ekstr   #Tuomo Haapala   #Ung Scen