SE

Invigning av kaparutställning p? Havets Hus

Priset för bästa elevprojekt delas i ?r av tv? studenter fr?n programmet Grafisk design p? Berghs School of Communication. Eva Sakura Klingstedt och Heidi Myllyviita f?r vardera 15.000 kronor för sina examensarbeten Impress och Crane.
Det första arbetet, Impress, av Eva Sakura Klingstedt, är ett väl genomarbetat examensprojekt i denna genre. Det är en fantastisk provkarta p? vad som kan ?stadkommas med tryck. Planering, research och färdiggörande ? allt har krävt total dedikation.
Det andra arbetet, Crane, av Heidi Myllyviita, är en trycksak som fyller varje betraktare med nyfikenhet, glädje och respekt. Den skapar en extremt hög intressefaktor och är formidabelt formgiven och vi älskar bindtekniken i form av buntband.
Dessa b?da verk uppfyller synnerligen väl stiftelsens syfte, att främja de grafiska yrkena.
Om stiftelsen
Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens Förbunds och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändam?l att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom omr?det samt att p? annat sätt främja de grafiska yrkena.
_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsomr?den. Vi har cirka 500 medlemsföretag med totalt runt 14 600 anställda. V?r l?ngsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Eva Fr   #Landstinget Kronoberg