SE

Isabella Lövin hedersdoktor vid SLU

Författaren och EU-parlamentarikern Isabella Lövin är en av ?rets fem hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och sannolikt ocks? den mest kända.
De övriga är den colombiansk-kanadensiske parkutvecklaren Gil Penalosa, brittiskorna Ottoline Leyser, växtgenetiker, och Sandra Edwards, grisforskare, samt Ingmar Börjesson, f d forskningschef vid Lantmännen.
Isabella Lövin, journalist, författare och sedan 2009 EU-parlamentariker (MP) är engagerad inte minst i fr?gor kring fiske och utkom 2007 med boken ?Tyst hav ? jakten p? den sista matfisken? som fick stort genomslag b?de i Sverige och utomlands. Hon utses till hedersdoktor av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) framför allt för de insatser hon gjort som journalist och författare. Hon har ?som f? andra ? satt fokus p? fiskefr?gorna s?väl i Sverige som internationellt?, heter det bland annat i motiveringen.
Guillermo ?Gil? Penalosa, chef för 8-80 Cities, Kanada har av fakulteten för landskapsarkitektur, trädg?rds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) utsetts till hedersdoktor med bl a motiveringen att han är en ledande röst p? den globala scenen när det gäller betydelsen av öppna och gröna ytor för att skapa bättre stadsmiljöer. Gil Penalosa, ursprungligen fr?n Colombia, är chef för organisationen 8-80 Cities i Toronto, Kanada som arbetar för att utveckla stadsmiljöer för alla ?ldrar (?fr?n 8 till 80?).
Ottoline Leyser, professor vid universitetet i Cambridge, har av den skogsvetenskapliga fakulteten (S-fakulteten) vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) utsetts till hedersdoktor med bland annat motiveringen att hon har haft stor betydelse för utvecklingen av växtfysiologisk forskning vid S-fakulteten. Hon disputerade 1990 vid Cambridge i växtgenetik. Hon byggde upp ett eget forskningsprogram vid universitetet i York 1994?2010 innan hon ?tervände till Cambridge, där hon nu är chef för Sainsburylaboratoriet. Hennes forskning handlar till stor del om växtgenetik och olika växthormoners interaktion med miljön.
Sandra Edwards, professor vid universitetet i Newcastle har av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) utsetts till hedersdoktor. Hon disputerade 1980 i Reading och blev professor i Newcastle ?r 2000. Hon har i sin forskning fokuserat p? grisars inhysning, utfodring, reproduktion, välfärd och skötsel i extensiva och ekologiska produktionssystem. ?De som träffat henne och lyssnat till henne ? sl?s av hennes höga pedagogiska förm?ga?, heter det bland annat i motiveringen.
Ingmar Börjesson, civilingenjör och tidigare bl a forskningschef hos Cerealia och senare hos Lantmännen, har av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten) utsetts till hedersdoktor. I motiveringen heter det bland annat att han ?p? ett mycket p?tagligt sätt bidragit till att öka samarbetet mellan NJ-fakulteten och industrin inom m?nga omr?den?. Han har även varit engagerad i fakultetens utbildningsprogram p? m?nga olika sätt.
Hedersdoktorerna promoveras vid SLU:s stora promotionshögtid den 4 oktober i Uppsala.

A to już wiesz?  Pressinbjudan 9/10: Jobben finns i jord och skog ? men för f? unga hittar dit

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.1344700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy