SE

Jan och Maria Berglin f?r utmärkelsen ??rets alumn?

Utmärkelsen ?rets alumn 2014 vid Uppsala universitet tilldelas serietecknarna Jan och Maria Berglin. De f?r utmärkelsen för sina viktiga inspel i samhällsdebatten. Som ständigt aktuella samtidsskildrare är de goda förebilder för dagens och framtidens studenter.
2014 ?rs alumn(er) tillkännagavs ikväll under ett evenemang i universitetshuset. Jan Berglin fanns p? plats för att ta emot parets utmärkelse. Jan Berglin har en ämneslärarexamen vid Uppsala universitet och Maria Berglin en högskoleexamen p? kulturvetarlinjen. De är alltsedan studietiden väl förankrade i Uppsala. Jan debuterade som serietecknare i studenttidningen Ergo redan 1985 och Berglins serier har sedan dess varit ett viktigt och av Uppsalastudenterna uppskattat inslag i tidningen.
I sin motivering skriver kommittén:
?Serietecknarna Jan och Maria Berglin st?r för viktiga inspel i samhällsdebatten. Som ständigt aktuella samtidsskildrare är de goda förebilder för dagens och framtidens studenter. Berglins aktualiserar och belyser sanningar, motsättningar och tillkortakommanden i vardagsliv och samhälle. De budskap som förmedlas är insiktsfulla, humoristiska, satiriska, och medmänskliga. Serierna n?r en bred och stor läsekrets.?
Alla med anknytning till Uppsala universitet kan lämna förslag p? vem som ska bli ?rets alumn. Nomineringarna behandlas av en kommitté best?ende av prorektor, kommunikationsdirektören, alumnkoordinatorn, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentk?rerna samt en representant fr?n Kuratorskonventet. Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av beredningsgruppen.
För mer information kontakta Sarah Havrén Schütz, tel: 070-1679489, e-post: [email protected]

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se8000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts