SE

Japansk orden till professor Gunnar Öquist

2014-11-03 14:55 Ume? universitet Gunnar Öquist, professor vid Ume? universitet och tidigare ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, har utsetts av Japans regering till mottagare av Uppg?ende solens orden, guld- och silverstjärna. Han tilldelas utmärkelsen som ett erkännande av betydande insatser för att främja akademiska utbyten och en ömsesidig först?else mellan Japan och Sverige.

Gunnar Öquist, professor vid Ume? universitet och tidigare ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, har utsetts av Japans regering till mottagare av Uppg?ende solens orden, guld- och silverstjärna. Han tilldelas utmärkelsen som ett erkännande av betydande insatser för att främja akademiska utbyten och en ömsesidig först?else mellan Japan och Sverige.
Bland de 57 utländska mottagarna vid den japanska regeringens överlämnande av dekorationer den 3 november ?terfanns professor Gunnar Öquist. Fr?n 2003 och fram till den första juli 2010 var han ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien.
Ett av Gunnar Öquists främsta forskningsintressen har varit att belysa hur fotosyntesen p?verkas av ogynnsamma växtförh?llanden, särskilt kombinationen av l?ga temperaturer och starkt ljus. Vid inrättandet av Ume? Plant Science Centre hade Gunnar Öquist en framträdande roll. Detta växtbiologiska forskningscentrum är nu ett väletablerat centrum med hög internationell renommé och starka kopplingar till den svenska skogs- och träindustrin.
Gunnar Öquist har även haft en rad andra nationella och internationella uppdrag. Han var ledamot av European Research Advisory Board mellan 2001 och 2008, och han är styrelsemedlem i Danmarks grundforskningsfond sedan 2005. Han var Naturvetenskapliga forskningsr?dets huvudsekreterare 1993-1999. Han ingick i Forskningsberedningen 1992-1994, i styrelsen för strategiskforskning 1997-1999, i styrelsen för universitetet i Begren 2003-2009 och i styrelsen för European Science Foundation 1996-2000. Utöver detta har han deltagit i utvärderingen av ?tskilliga nationella och internationella organisationer och forskningsprogram. Gunnar Öquist är ocks? ledamot av ett flertal vetenskapsakademier. Den 18 november 2010 tilldelades Gunnar Öquist ett hedersdoktorat vid Köpenhamns universitets ?rshögtid.
Gunnar Öquist föddes i Pite? 1941. Han avlade ämbetsexamen vid Uppsala universitet 1967 och kom ?ret därp? till Ume? för fördjupade studier. Han disputerade 1972 och blev docent i växtfysiologi 1974. Efter en period som docent i Lund ?tervände han till Ume? för att uppeh?lla samma befattning fram till 1981 d? han blev professor i växtfysiologi vid Ume? universitet.
Om orden:
DenUppg?ende solens orden är en japansk orden, som finns i flera olika valörer, instiftad 1875 av kejsare Meiji.Orden var den första nationella dekorationen som utdelats av den japanska regeringen. Ordern utdelas till dem som har gjort framst?ende insatser i internationella relationer, främjat den japanska kulturen, framsteg inom sitt arbetsomr?de, utveckling i social/yrkesmässig välfärd eller bevarandet av miljön.
För ytterligare information, kontakta gärna:
Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi vid Ume? universitet
Telefon: 070-550 54 16
E-post: [email protected]
Pressbild för nedladdning. Foto Mattias Pettersson

A to już wiesz?  Nya utbildningar till Flyinge

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy