SE

Jesper Strömbäck till regeringens stora demokratiutredning

Professor Jesper Strömbäck vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM har utsetts till expert i regeringens demokratiutredning. Utredningen är den största p? demokratiomr?det p? över 10 ?r.
Det huvudsakliga uppdraget för utredningen är att ta fram förslag för att öka engagemanget i den representativa demokratin och för att stärka människors möjligheter till delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen.
Utredningen ska analysera hur demokratin p?verkas av att allt färre blir medlemmar i politiska partier och föresl? ?tgärder för att f? fler att engagera sig politiskt, särskilt bland underrepresenterade grupper som unga, kvinnor och utrikes födda. Den ska ocks? belysa ungas politiska representation, delaktighet och inflytande samt se över de verktyg för inflytande som finns p? lokal niv? s?som medborgardialog och medborgarförslag.
– Det är otroligt glädjande att f? ett s?dant uppdrag. Jag hoppas kunna bidra till analysen av hur ett förändrat samhälle p?verkar det demokratiska deltagandet p? sikt och jag hoppas f? användning av mina tidigare erfarenheter och kunskaper inom omr?det, säger Jesper Strömbäck.
Under 2011-2013 var Jesper Strömbäck huvudsekreterare för regeringens Framtidskommission. Där uppmärksammades de utmaningar som Sverige st?r inför i framtiden, bland annat med särskilt fokus p? demokratifr?gor.
?Utredningen om demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet? leds av Olle Wästberg och ska lämna sitt betänkande i december 2015.
Läs mer om utredningen här
Kontakt:
Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation, 070-684 66 15, e-post: [email protected]

10310Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy