Jonas Sjöstedt mörkar om det fria skolvalet

I dagens DN m?lar Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt upp en tidsplan för hur han vill avveckla m?nga av Sveriges bästa skolor. Vad Sjöstedt undviker att ta upp är att Vänsterpartiet vill ta ifr?n föräldrar och elever rätten att välja förskola och skola.
? Sjöstedt mörkar att Vänsterpartiet vill avskaffa det fria skolvalet trots att tre av fyra föräldrar vill ha kvar rätten att välja. Senast i mars skrev Sjöstedt p? SvD Brännpunkt att han vill ?terinföra närhetsprincipen där kommunens tjänsteman avgör vilken förskola eller skola ett barn ska g? p?, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.
Dagens debattartikel väcker fler fr?gor än svar p? fler punkter. En fr?ga är hur Sjöstedt tänker kring s? kallade SVB-bolag och ett absolut vinstförbud. Förslaget rimmar illa med vänsterns ambition att ?inte en enda skattekrona ska g? till privata vinster?. I dag till?ts en utdelning p? 1 procent över statsl?neräntan för SVB-bolag.
? Vi undrar givetvis hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig till kravet p? ett absolut vinstförbud. Inte minst Miljöpartiet har, trots sitt tydliga kongressbeslut om förbud mot all utdelning, de senaste m?naderna gjort sitt bästa för att övertyga v?ra medlemmar om att de varken vill förbjuda aktiebolag eller vinst, säger Claes Nyberg.
Ett annat fr?getecken rör Vänsterpartiets och Socialdemokraternas krav p? ett kommunalt veto vid nyetablering av skolor. Det skulle innebära att m?nga byskolor och föräldrakooperativ aldrig skulle f? starta. Det g?r inte heller som Socialdemokraternas p?st?r att garantera att en skolas geografiska placering i sig ska motverka segregation. D? m?ste kommunens tjänstemän placera eleverna och ta ifr?n föräldrarna rätten att välja.
? Varken ett kommunalt veto eller vinstförbud g?r att kombinera med en bra valfrihet och m?ngfald. Över 300 000 barn och elever g?r i frist?ende förskolor och skolor varje dag, och drygt 55 000 människor arbetar där. De har rätt att f? veta om deras skolor kommer att f? finnas kvar om Vänsterpartiets förslag blir verklighet, säger Claes Nyberg.
Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för frist?ende förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till v?ra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa först?else bland allmänheten för v?ra medlemmars verksamhet. 83800Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top