Jönköpings stadstull aktuellt ämne vid konferens i Lissabon

Enligt ?del Vestbö-Franzén, fil dr kulturgeograf, g?r det att analysera varuflöden in till en stad genom de stadstullar som infördes under tidigt 1600-tal. Hur det g?r till berättar ?del Vestbö-Franzén, verksam vid Jönköpings läns museum, för deltagarna vid den internationella konferensen Cities in Europe, Cities in the World i Lissabon. Hon använder Jönköpings stadstull som exempel.
Mellan den 3 och den 6 september 2014 g?r konferensen ?Cities in Europe, Cities in the World? av stapeln i Lissabon. Konferensen arrangeras av EAUH (European Association for Urban History). Bland de 66 sessionerna finns en med titeln ?Feeding the city?. Sessionsansvariga är Annika Björklund, kulturgeograf och Mats Bergström, historiker, b?da fr?n Stockholms Universitet. Fr?n Jönköpings läns museum deltar ?del Vestbö-Franzén i sessionen med ett föredrag om hur man kan analysera varuflöden in till en stad genom den stadstull som infördes under tidigt 1600-tal.
Önskar ni mer information?
Välkommen att kontakta ?del Vestbö-Franzén, fil dr kulturgeograf vid Jönköpings läns museum, 070-549 30 50
Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.
Verksamheten
I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för m?lerikonservering och mycket annat.
P? museet arbetar cirka 55 personer med allt fr?n förem?lsv?rd till utställningar, arkeologi, m?lerikonservering och byggnadsv?rd.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top