Skole

Kaloriforbruk basert p? foreldet data

Norges Helseh?yskole er i gang med et multisenterprosjekt sammen med Universitetet i Troms?, Universitetet i Agder og H?gskolen i Oslo og Akershus. Bakgrunnen er at mange av tabellene som viser forbruk av energi er basert p? m?linger gjort s? langt tilbake som 50-tallet.

– Form?let med studien er ? kartlegge energikostnaden innen ulike dagligdagse
aktiviteter. Vi har anskaffet b?rbart oksygenopptaksutstyr som n?yaktig m?ler
energikostnaden ved for eksempel plenklipping, husvask, turg?ing og lignende. Planen
er ? kartlegge en rekke aktiviteter de neste ?rene, fordelt p? de ulike skolene,
forteller professor Per Morten Fredriksen, Institutt for fysisk aktivitet,
ern?ring og folkehelse, ved Norges Helseh?yskole.
Foreldet data
Fredriksen forteller at noen av dataene som i dag brukes for ? m?le hvor mye
energi vi forbruker ved ulike fysiske aktiviteter er m?linger som ble gjort p?
50-tallet. En del vektklubber har for eksempel m?linger p? mange aktiviteter
som er basert p? gammel dokumentasjon.
– I dag har vi helt andre metoder og apparater for ? finne ut reelt forbruk av
energi m?lt ved hjelp av m?linger basert p? oksygenopptak. Dette er viktig grunnforskning
som danner grunnlag for nyere og bedre oversikter over forbruk av energi.
Prosjektet inneb?rer deltakelse av sv?rt mange fors?kspersoner s? en
multisenterstudie er avgj?rende for ? f? dette gjennomf?rt. Vi m? ta hensyn til
alder, kj?nn, vekt, treningstilstand og intensitetsniv? p? aktiviteten, sier
Fredriksen.
Han forteller at dette er en studie som vil g? over flere ?r. Ved gjennomf?ringen
av den f?rste samlingen ble de fire ulike apparatene som inng?r i prosjektet, kalibrert
opp mot hverandre ved hjelp av testpersoner.

Bildetekst: F?rsteamanuensis og testleder ved fysiologiske lab Asgeir Mamen (Norges Helseh?yskole) sammen med student Isabel Hartung (NHCK) p? tredem?llen, under kalibrering av m?leapparat.
Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
H?yskolen Campus Kristiania best?r av fakultetene Markedsh?yskolen, Norges Kreative H?yskole, Norges Helseh?yskole og virksomheten NKS Nettstudier.
Markedsh?yskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
Norges Kreative H?yskole tilbyr 4 bachelorstudier og 13 fagskolestudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca 1.700 studenter
Norges Helseh?yskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca 500 studenter.
NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i l?pet av nesten 100 ?r utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
Aktiv L?ring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsoppl?ring til arbeidss?kende tilknyttet NAV. M?lsetningen er ? hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom ulike fagkurs, som ogs? vektlegger oppl?ring i jobbs?king.
Education Link – Studier i Utlandet AS tilbyr studentene ved Norges Kreative H?yskole en internasjonal bachelorgrad ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeier med 30 universiteter og colleger i 6 ulike land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CSS   #Isak Larsson   #Selvaag Gruppen