Kan äldre uppleva välbefinnande p? äldreboende?

Vad är viktigt för att personer p? ett äldreboende ska uppleva välbefinnande? Det svarar Ann-Marie Svensson p? i licentiatsavhandlingen Äldres erfarenheter av välbefinnande inom särskilt boende för äldre.
? Den äldre är mycket beroende av andra för att kunna uppleva välbefinnande. Det innebär att relationer och interaktioner i omv?rdnaden har stor betydelse och det ställer i sin tur krav p? ökade kunskaper hos v?rdare, säger Ann-Marie Svensson.
Ann-Marie Svensson har i avhandlingen beskrivit välbefinnande, utifr?n de upplevda erfarenheter som de äldre framställt, som tre kvalitativa värden: att f? beh?lla sin autonomi genom självbestämmande och deltagande i vardagslivets beslut, behovet av kontinuitet i den egna identiteten och att f? vara individuell tillsammans med andra.
? Komplext i sammanhanget är att ett äldreboende är b?de den äldres hem och en v?rdinstitution. För att den äldre ska uppleva välbefinnande krävs att boendet upplevs som ett hem. Inneh?llet i omv?rdnaden bör därför handla om att stödja den äldres jag-känsla och identitet samt att stödja betydelsen av boendet som ett hem, Jag-känslan som identitetsupplevelse är viktig att hävda gentemot andra men att den känslan samtidigt är beroende av interaktion med andra. Denna identitetsupplevelse baseras p? livsloppets individuella upplevelser av och i relationer med andra människor, förklarar Ann-Marie Svensson.
Syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och först? äldre människors upplevelser och erfarenheter av välbefinnande.
? Jag vill med min avhandling lyfta fram de äldres egna erfarenheter av vad välbefinnande innebär. Det är just dessa äldre som kan besvara fr?gan, men som sällan tillfr?gas. Denna kunskap är ytterst viktig d? den äldre personen som bor sina sista ?r p? särskilt boende torde f? kröna sitt liv med upplevelser av välbefinnande. Avhandlingen ger en bredare innebörd av välbefinnande hos den äldre personen, än enbart upplevelser av hälsa.
Ann-Marie Svensson försvarade framg?ngsrikt sin Filosofie licentiatavhandling ?Äldres erfarenheter av välbefinnande inom särskilt boende för äldre? den 24 oktober 2014 p? Hälsohögskolan i Jönköping.

För mer information kontakta:
Ann-Marie Svensson
0727-403383
[email protected]
[email protected]

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, v?rd och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de fyra forskningsmiljöerna ADULT, CHILD, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd samt ?ldrande – livsvillkor och hälsa. Hälsohögskolan har cirka 1900 registrerade studenter, drygt 130 anställda och omsätter 176 mnkr.0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Tags ,

Related posts

Top