Skole

Kan fagskoleutdanning v?re kuren for Mastersyken?

Stadig flere tar Mastergrad, men er det behov for alle masterutdanningene i arbeidslivet?

Studenteksplosjon
De siste 20 ?rene har vi sett en studenteksplosjon i Norge. Stadig flere tar h?yere utdanning, og mer enn 11.000 fullf?rer en mastergrad ?rlig. Dette tilsvarer en ?kning p? 64% de siste 10 ?rene. En generell oppfatning blant mastergradsstudenter har v?rt at man m? ta en mastergrad for ? skille seg ut i mengden av arbeidstagere med bachelorgrad. Men har samfunnet behov for alle Masterutdanningene? NHO mener at for mange tar lange utdanninger de ikke har bruk for.
NHO ?nsket ? finne ut hvilken kompetanse som ettersp?rres i ?rene fremover, og har f?tt svar fra over 5500 norske bedrifter:
Bare én av ti bedrifter vil ha stort behov for ansatte med mastergrad om fem ?r.
Over halvparten av bedriftene sier at arbeidsoppgavene som masterutdannede gj?r i dag, hadde blitt gjort like godt eller bedre av en ansatt med bachelorgrad.
Bedriftsledere ?nsker i st?rre grad ? l?re opp egne ansatte for ? dekke behovet for kompetanse i bedriften, fremfor ? ansette nye eller sette ut tjenester til andre.
Mastersyken
Det var Linda Lai, professor ved BI, som lanserte begrepet ?Mastersyken?. Mastersyken beskriver hvordan ?alle? vil ta mastergrad, og at arbeidsgivere ettersp?r arbeidstagere med mastergrad ? ogs? der det ikke er n?dvendig. Faren ved denne trenden, er at arbeidslivet f?r en stadig st?rre andel arbeidstagere som ikke f?r brukt kompetansen sin.
Behovet for arbeidskraft forventes ? ?ke innenfor alle utdanningsgrupper med lavere universitets- eller h?gskolegrad. Det blir s?rlig ?kning i behovet for arbeidstakere med ?konomi- og administrasjonsutdanning, l?rere, helsearbeidere og realfagutdannede. Arbeidskraftbehovet i den kommunale helse- og omsorgssektoren antas ? ?ke med om lag 54 000 ?rsverk frem mot 2030, og med om lag 130 000 ?rsverk frem mot 2050, gitt dagens forutsetninger. I dag utdannes det for f? personer med fag- og svennebrev.
Fagskole kan v?re l?sningen
Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger p? niv? mellom videreg?ende skole og h?gskole. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for h?gskole, og det vektlegges realkompetanse/arbeidserfaring fremfor formell skolegang. Med krav om godkjenning fra NOKUT, l?ftes likevel fagskole opp til ? gi st?rre faglig tyngde enn utdanning p? lavere niv?.
?Fagskolesektoren er en stadig viktigere del av det norske utdanningstilbudet, og gir mulighet til ? komme raskt ut i arbeidslivet, sier Wenche Halvorsen, Administrerende direkt?r hos NKI. Med mer enn 900 fagskolestudenter, er NKI Nettstudier en av Norges st?rste fagskoler.
Kilder Aftenposten, Kunnskapsdepartementet

Om NKI Nettstudier?
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens st?rste nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias st?rste private leverand?r av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt p? ? legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og l?ringsmetoder i verdensklasse.
NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud p? fagskole-, h?yskole- og universitetsniv?, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.
F?lg NKI p? blogg
F?lg NKI p? Facebook
F?lg NKI p? LinkedIn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Among Europe   #IMD   #Professor Arturo Bris   #Switzerland