SE

Kan kirurgi hjälpa vid epilepsi?

Första veckan i juli träffas världens främsta experter p? epilepsi p? Älvsjömässan i Stockholm, när Svenska Epilepsisällskapet är värd för en kongress med flera tusen deltagare.

Ett tema p? kongressen är epilepsikirurgi ? vilka patienter kan ha nytta av epilepsikirurgi?

F? behandlingsmetoder inom medicinen har visat sig vara s? effektiva som epilepsikirurgisk behandling av medicinskt sv?rbehandlad epilepsi. Fördelar och risker med kirurgisk behandling är väldokumenterade och mer än hälften blir l?ngsiktigt anfallsfria. Resultaten av kirurgisk behandling är inte enbart fr?nvaro av anfall utan i allra högsta grad förbättrad livskvalitet. Trots detta är kirurgisk behandling en underutnyttjad metod.

Kontakta oss gärna för mer information eller intervjuer. Besök gärna konferensen för senaste nytt inom epilepsiforskningen.

För Svenska Epilepsisällskapet
Eva Kumlien, [email protected]
Kristina Källén, [email protected]
?????????????????????????????????????????
11th European Congress on Epileptology, www.epilepsystockholm2014.org
Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League Against Epilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning, vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. Majoriteten av medlemmarna är läkare representerande drygt 15 olika specialiteter, samt psykologer, sjuksköterskor och kuratorer.

Svenska Epilepsiförbundet (SEF) är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 40-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närst?ende
Fr?gor besvaras av ledamöter i styrelsen för Svenska Epilepsisällskapet, se ovan. Ytterligare information om epilepsi finns p? www.epilepsi.se. samt www.epilepsisallskapet.se
Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. 08 ? 669 41 06, 070-7181016, [email protected]

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Birgitta Eveng   #Maria Anvret   #Rita Colwell   #Vidare Mikael Alm