SE

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta öppnar p? Lödöse museum 5 oktober.

Välkommen till Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta p? Lödöse museum. P? söndag 5 oktober öppnar utställningen som ger barn mellan 0-2 ?r möjlighet att p? egen hand skapa, utforska och uppleva olika ljud.
Barn i ?ldern 0-2 ?r har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska sin omvärld. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att f? utforska ljud p? olika sätt p?verkar förmodligen hur det lilla barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och s? sm?ningom musik. Därför har vi gjort en utställningsmiljö där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud p? sina villkor.
Kan själv! har resulterat i föreläsningar, handledningar och tv? olika utställningar. Tack vare de barn som medverkar utvecklas, förändras och förbättras Kan själv! ständigt. Barnen är experterna och de förmedlar gärna sin kunskap till oss vuxna.
I de olika förstudier som vi gjort inom projektet har vi visat att det g?r att uppfylla de minsta barnens rätt till deltagande och inflytande även om de ännu inte utvecklat ett verbalt spr?k.
Kan själv! ? en ljudupplevelse för de allra minsta är den tredje Kan själv!-utställningen sedan starten 2006 och den produceras av Västarvet i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson.
Invigning 5 oktober p? Lödöse museum
Kan själv! invigs söndag 5 oktober kl. 11 av Ida Lagnander, Västarvet, som presenterar utställningen.
Följ gärna arbetet med det pedagogiska utvecklingskonceptet Kan själv! p? Kan själv-bloggen. www.kansjalvbloggen.se
För fr?gor och mer information:

Ida Lagnander, pedagog, Västarvet
E-post: [email protected]
Tfn: 0703-52 02 42
Utställningen produceras av Västarvet i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Finansieras av Statens musikverk, Kulturbryggan och Tidskriften Föräldrar och barn.
Läs mer p? www.vastarvet.se eller www.kansjalvbloggen.se
Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se31700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy