Kan själv-föreläsning med workshop p? NorrlandsOperan i Ume?.

P? fredag 7 november h?ller Västarvets pedagog Ida Lagnander tillsammans med kompositören Johan Svensson en workshop och föreläsning om hur de allra minsta barnen skapar, undersöker och upplever ljud. Programmet är en del av YAM Session/Showcase 2014 p? NorrlandsOperan i Ume? ? en mötesplats där bland annat musikproducenter och kultursamordnare träffas för inspiration och kompetensutveckling.
Under tre dagar, mellan 6-8 november, träffas musikproducenter, musiker, kultursamordnare, kulturarbetare, musiklärare med flera i ett kompetenshöjande och inspirerande möte p? NorrlandsOperan i Ume?. YAM-session bjuder p? showcase, intressanta föreläsare, Producers Forum och YAMA Ceremony (Young audiences music award) med cocktail-mingel.
P? fredag 7 november presenteras Västarvets projekt Kan Själv. Medverkar gör Ida Lagnander, pedagog i Västarvet och Johan Svensson, kompositör.
Kan själv ? en upplevelse av ljud för de allra minsta
Ida Lagnander och Johan Svensson h?ller en föreläsning och workshop om hur de allra minsta barnen skapar, undersöker och upplever ljud med utg?ngspunkt i utställningskonceptet Kan själv.
Barn i ?ldern 0-2 ?r har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska sin omvärld. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att f? utforska ljud p? olika sätt p?verkar förmodligen hur det lilla barnet sen intresserar sig för och närmar sig ljud och s? sm?ningom musik.
Ida och Johan kommer att dela med sig av den kunskap om sm? barns ljudskapande som de fick när de genomförde en förstudie tillsammans med barn fr?n tv? förskolor. Förstudiens resultat har legat till grund för b?de formgivning och inneh?ll i en utställningsmiljö där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud p? sina villkor.
Föreläsningen och workshopens syfte är att inspirera de som möter sm? barn, och att dela med sig av idéer p? hur man kan skapa goda förutsättningar för de minsta barnens ljudskapande.
Kan själv – ett pedagogiskt utvecklingskoncept
Kan själv är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som sedan 2006 drivs av Västarvet i samarbete med barn i ?ldern 0-2 ?r. Vi producerar föreläsningar, utställningar och handledningar. Utställningen som fokuserar p? ljud är den tredje upplevelsen för sm? barn, de tv? tidigare har haft tema kulturhistoria och natur. Utställningskonceptet där de minsta barnen f?r skapa, utforska och upptäcka p? egen hand har f?tt mycket uppmärksamhet och bland annat nominerats till priset ?rets utställning. Klicka här för att följa arbetet p? Kan själv-bloggen.
Utställningen Kan själv – en upplevelse av ljud för de allra minsta visas just nu p? Lödöse museum, ca 4 mil norr om Göteborg.
För fr?gor och mer information:
Ida Lagnander, Pedagog
Västarvet
Tfn: 0703-52 02 42
E-post: [email protected]
YAM session/Showcase arrangeras i samarbete med NorrlandsOperan och Estrad Norr, Jeunesses Musicales International, Kalmar Läns Musikstiftelse, Kultur i Väst, Kulturutveckling/Musik Landstinget Gävleborg, LMS Danmark, Länsmusiken i Stockholm, Musik i Blekinge, Musik i Syd, Musik i Uppland, Norrbottensmusiken, Rikskonsertene Norge, Scenkonst Sörmland, Scenkonstbolaget Musik, Västarvet och Kultur i Väst, Västmanlandsmusiken.

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se3500Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top